• Istočna Srbija

  Демографија Сурдулице – ограничење развoја

  Према попису из 2011. године, Општина Сурдулица има 20 319 становника.

  Да ли је поменути податак применљив и данас, 2020. године? Одговор смо затражили локалној организационој јединици Републичког фонда за здравствено осигурање. Запослени у Фонду нису желели много да говоре, али су нам дали прегршт егзактних података. Тако и треба. Познато је да бројке не лажу.

  Према подацима Фонда за здравствено осигурање, на концу 2019. године, у Општини Сурдулица је било укупно 19 008 осигураника. Мада подаци добијени пописом становништва и подаци о броју осигураника здравственог осигурања нису међусобно потпуно упоредиви (има становника који нису здравствено осигурани), разлика од преко хиљаду триста људи јасно указује да се број становника Сурдулице и околине осетно смањио за последњих десетак година.

  Број осигураника се у протеклом периду смањује из године у годину. Рецимо, на концу 2015. године било је више од 19 400 осигураника.

  Нарочито је забрињавајућа старосна структура осигураника здравственог осигурања у Сурдулици, која представља, требало би, верну слику старосне структуре овдашњег становништва.

  Од укупног броја осигураника на крају претходне године, само њих 2 944, што чини око 15%, је млађе од 18 година! Ако вам је тако лакше, на једанаест одраслих Сурдуличана, долази двоје деце млађе од осамнаест година.

  Број становника Сурдулице млађих од осамнаест година се последњих година убрзано смањује. На свршетку 2017. године их је било 3 147.

  На крају претходне године, у Сурдулици и околини је било само 977 деце старости до шест година. И овај број временом опада. На крају 2017. године било је 1 006 деце предшколског узраста.

  Гледано по старости, највећи број осигураника здравственог осигурања у Сурдулици има преко 65 година, њих 4 679, што је готово четвртина укупног броја осигураника. Осигураника између 50 и 64 године има укупно 4 241 или преко 22%. Око 47% Сурдуличана је старије од педесет година.

  Осигураника здравственог осигурања у добу између 20 и 65 година, значи у годинама живота када би требало да су максимално радно активни, има 10 939, што је само 58% укупног броја осигураника. На концу 2017. године било их је 11 522. За три године, 583 потенцијалних радника мање у Сурдулици! Највише је опао број осигураника између 20 и 34 године старости, за готово 250 људи.

  Изнета слика јасно указује да је основни ограничавајући фактор привредног и укупног друштвеног развоја Сурдулице управо број и структура њених становника.

  С друге стране, структура осигураника здравственог осигурања по основима осигурања је такође врло неповољна. На крају претходне године, у Сурдулици је било само 6 602 осигураника – запослених лица, само 668 осигураних по основу самосталне делатноси и само 16 осигураних пољопривредника. Поред тога, било је 220 лица која остварују уговорену накнаду. (Запослени по уговору о делу или неком сличном основу.) Свега, 7 506 осигураника ради и уплаћује допринос за здравствено осигурање. Остатак од 11 502 осигураника не доприноси активно Фонду здравственог осигурања.

  На крају 2019. године, било је 5 570 пензионера у Сурдулици и 217 незапослених.

  Мада су тенденције у овом аспекту структуре осигураника позитивне (број запослених је, рецимо, порастао од 2015. године, са 6 290 на 6 602), нема места за било какво задовољство. Осигураника који су радно активни има мање од 40%.

  Све изнето указује да је потреба за удруживањем становника Сурдулице у задруге, кластере и друге облике организвања врло изражена. Становништво у познијој доби живота се може делом упослити у класичном радном односу. Међутим, велике су могућности радног активирања становника Сурдулице кроз самостално обављање делатности, домаћу радиност и друге облике рада пријемчиве незапосленима старости преко педесет година и млађим пензионерима.

  Инвеститорима, и страним и домаћим, било у индустрију, грађевинарство или неку другу делатност, првенствено је потребна млада и образована радна снага, које у Сурдулици нема довољно. Сурдуличане старости преко педесет година је, ипак, лакше радно активирати на друге начине.

   

  Сурдулица, март 2020. године

   

  Драгана Костић

  Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сурдулица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com