• Analize I Kolumne

  Фељтон: “Радни“ стечај, власт и корупција (5)

   

  Стечај у очима Савета за борбу против корупције

  Савет за борбу против корупције у својој Анализи стечајног законодавства, сасвим основано, истиче да стечај против ма ког предузећа који се спроводи банкротством треба да траје до две године.

  До наведеног закључка Савет је дошао сабирајући законске рокове, а и пракса то јасно показује – где се стечај води савесно, непокретна и покретна имовина се уновчи током две године трајања стечаја.

  Постоје примери где то није могуће урадити у поменутом року из објективних разлога, али се ради о изузецима.

  Обзиром на динамику спровођења извршних и, нарочито, парничних поступака у нашем судству, реалан проблем постоји код уновчења непокретне или покретне имовине која је у спору, али се наведено ретко дешава.

  Наравно, на дужину трајања стечајног поступка утиче и наплата потраживања стечајног дужника према трећим лицима судским путем (која је врло спора), али наведено не одлаже продају имовине у стечају.

  Међутим, у иоле већим и сложенијим стечајним поступцима, уновчење непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Србији траје по пет, шест или више година.

  О чему се ради? Најчешћи одговор гласи: „Радни стечај.“? А, какав је то радни стечај?

  Радни стечај је измишљотина српске стечајне праксе која, у ствари, представља изигравање самог стечајног поступка и поверилаца стечајног дужника.

  Покрене се пред судом стечај против стечајног дужника, постави се стечајни управник и – не догоди се ништа.

  Стечајни управник (обично оличен у Агенцији за лиценцирање стечајних управника која, у таквим случајевима, за повереника поставља „проверене кадрове“) остави старо пословодство стечајног дужника непромењеним, настави с дотадашњим начином рада стечајног дужника, а све се подводи под испуњење двострано теретних уговора стечајног дужника, што, иначе, закон дозвољава.

  Дакле, долазимо до тога да је неки стечајни дужник годинама радио на одређен начин, да га је водило одређено пословодство, и да је, на крају, дошао до стечаја.

  По отварању стечаја, стечајни дужник наставља с истим начином пословања и, фактички, води га исто пословодство. До чега ће то довести?

  Није предвиђено ни на који начин да се изврши анализа оправданости настављања пословања стечајног дужника по отварању стечаја.

  По чему би наставак производње или било које активности морао бити користан за стечајног дужника и повериоце? Можда се ради о послу који доводи до губитка?

  LjubaЈош горе, можда се ради о послу који стечајном дужнику проузрокује штету, а некоме од поверилаца корист? Савет наводи пример грађевинског предузећа које у стечају завршава започете станове и тиме омогућава да припадну одређеним повериоцима.

  У сваком случају, идеја стечаја као правног института је јасна – равномерно намирење поверилаца. Идеја стечаја није настављање пословања стечајног дужника на дотадашњи, очигледно погрешан, начин. Да би се повериоци намирили, мора се брзо и ефикасно уновчити имовина (банкротство) или наставити рад стечајног дужника, али на здравим основама (реорганизација). Радни стечај је нешто друго; то је начин да се изиграју основне тежње стечајног законодавства.

  Одакле, уопште, жеља за радним стечајем? Радни стечај може за неког бити врло користан. Уколико стечајни дужник испуњењем двострано теретних уговора трпи штету, његови сауговарачи, вероватно, од тога остварују корист. Стечајни управник (читај: Агенција за лиценцирање стечајних управника) добија разлог постојања јер мора да се бави крупним стечајним поступком који дуго траје. О могућностима за ситну корупцију и најобичније поткрадање стечајног дужника да не говоримо.

  Савет за борбу против корупције, сасвим утемељено, захтева продају имовине стечајног дужника у примереним роковима.

  Шта је с другим чиниоцем који доводи до дугог трајања стечајних поступака, с трајањем судских и других поступака у којима је стечајни дужник странка? О томе у наредном наставку.

  Љубомир Костић,

  Магистар економских наука

  Лиценцирани стечајни управник с једанаестогодишњим искуством

   

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com