• Južna Srbija

  Gradjani traže objašnjenja od niške toplane

   Toplana Niš

     Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podneo sam zahtev Gradskom veću dana 12.09.2016.god. radi dobijanja informacije da li je i kada usvojen završni račun za 2015 god. za JKP Gradske Toplane Niš i JKP Naissus Niš. Odgovor nisam dobio do 29.09.2015.god. ( a rok je 15 dana ), a kada se sada zna da je Gradsko veće dana 28.09.2016. god. usvojilo pomenute završne račune , onda je jasno zašto nisam dobio odgovor. Krajnji rok za usvajanje završnog računa je bio 30. jun 2016.god. što je nedopustivo i neodgovorno od strane Gradskog veća.

  Kako završni račun za 2015.god. nije usvojen u predvidjenom roku od strane Osnivača,  to znači da nije bio validan do usvajanja 28.09.2016.god., pa Toplana nije smela da koristi podatke iz tog završnog računa pri formiranju cena daljinskog grejanja za novu grejnu sezonu 2016/2017.god. To što se u Metodologiji za odredjivanje cena daljinskog grejanja koriste podaci iz zadnjeg završnog računa ( 2015 god. ), ne daje za pravo Toplani da koristi te podatke, jer postoje neki detalji iz završnog računa o kojima mora Gradsko veće da donese Odluku i koji mogu da promene podatke i uslove za donošenje cena grejanja.

                        Pored mnogih detalja koje treba da razmatra Gradsko veće, treba posebno ukazati na tri:

  1. Završni račun se nalazi na sajtu APR, ali to je institucija koja ne daje validnost završnom računu, već ima funkciju evidencije. To je posebno pitanje ko je dozvolio da se završni račun, koji nije usvojen od Osnivača, nadje na sajtu APR-a. Takodje, potvrda revizora ne daje validnost završnom računu bez Odluke Gradskog veća i Gradske Skupštine. A kako prihvatiti potvrdu revizora koji je overio završni račun kada je prihvatio da je Bruto I = 207.381.390,52 din

  ( na strani 7. – što prosečan Bruto I po zaposlenom mesečno iznosi 71.412,32 din, a neto po zaposlenom iznosi 51.220,44 din. ), a na strani 12 overio da prosečan mesečni Bruto I po zaposlenom  iznosi 56.785,96 dinara a neto 40.721,21 din. što proverom dolazimo do toga da je na ovaj način ukupni godišnji Bruto I = 56.785,96 din. x 242 zaposlena x 12 meseci =  164.906.427,84 dinara, a ne kako je prikazano u završnom računu 207.381.390,52 din. i koje je uneto u Tabelu 2. – Fiksni troškovi  iz  Metodologije.

                         Šta je ovde tačno?. Šta je to Gradsko veće usvojilo?

                          Ako Gradsko veće prihvati da je Bruto I = 207.381.390,52 dinara onda se može postaviti pitanje zašto je na strani 12 završnog računa, koji je overio revizor, prikazano drugo stanje. Jedini pravi odgovor je da je Toplane htela da prevari korisnike grejanja i Osnivača i da prikaže kako nije tačno da imaju prevelike lične dohodke. Ako je tako, a sigurno je tako, onda treba preduzeti korake kažnjavanju odgovornih lica zbog OBMANE. A to su, direktor Maksimovič, članovi nadzornog odbora, posebno i fin.direktor, načelnik Uprave za komunalne delatnosti, direktor i dva člana Uprave – sektora za energetiku.

  Ako Gradsko veće prihvati podatke prikazane na 12-stoj strani završnog računa, onda treba korigovati Bruto I i ostalo iz Tabelu 2.fiksne troškove iz Metodoliogije.

  1. Prema Zakonu o privremenom uredjivanju osnovica za obračun i isplatu plata… i članovima 3 do 5 zabranjana su od 01.11.2014.god. nova zapošljenja i smanjenja neto LD za 10% koje traba da se pridržavaju korisnici javnih sredstava. Toplana Niš je u svom završnom izveštaju za 2015.god. na 7 strani prikazala – troškovi umanjenja zarada 10% = 17.409.785,37 dinara. To je iznos koji Toplana treba da uplati u budžet Srbije, ali taj iznod nije izračunato na osnovu smanjenja LD jer nije smanjen neto nego je taj iznos uzet iz Bruta II. A to se vidi na osnovu Plana poslovanja Toplane za 2015.god. koje je Gradsko veće usvojilo dana 20.12.2014.god. gde se vidi nedozvoljeno planirano povećanje doprinosa na teret poslodavca ( u odnosu na 2014.god. ), koje je i relizovano u završnom računu za 2015.god. To je protiv pomenutog Zakona čije sprovodjenje treba da prati lokalna samouprava a ona je ta koja krši taj Zakon i usvaja ovakve završne račune?!!!.
  1. Toplana je u završnom računu utvrdila da je za 2015.god. ostvarila dobit od 200.277.615,39 dinara i predložila da ta dobit pokrije gubitak iznad vrednosti kapitala i delom gubitak iz ranijih godina. Trenutni gubitak Toplane iznosi 589.411.000,00 dinara. Ako se zna, ( Toplana je neprofitabilna institucija koja je godinama pogrešno i nepravilno definisala planove poslovanja ), da su tu dobit ustvari ostvarili korisnici grejanja tako što je Toplana nepravilno opterećivala korisnike obavezama i da je na razne načine vršila naplatu i ostvarivala dobit, pa zato NE TREBA PRIHVATITI PREDLOG TOPLANE. A na koji način je ostvarena dobit:

   a) Kada su u januaru i februaru 2015.god. nepravilno primenjena viša varijabilna cena i naplaćeno više nego što treba ( oko 30 miliona din. ) a nije izvršena korekcija iako je direktor Maksimović priznao grešku.

  b) Kada su u periodu april – juli 2015.god. naplaćivani visoki varijabilni troškovi jer nije smanjena varijabilna cena.

  c) Kada je Gradsko veće administrativnom odlukom, bez razmatranja, donela fiksnu cenu od 28.26 din/m2  za grejnu sezonu 2015/2016 god. koja je bila previsoka i nije odgovorala trenutku.

  d)  Kada je Toplana u periodu oktobar – decembar 2015.god., zbog havarije u Toplani Jug za koju korisnici grejanja nisu krivi, naplaćivala nepravilno isporučenu toplotnu energiju ( bar 20% više) u vremenu od 22 do 06 časova korisnicima grejanja koji se greju sa Toplane Jug ( jer to nije bilo po Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, član 44 stav1 ).

  U završnom računu za 2015.god. Toplana je prikazala da je naplatila obezvredjivanje potraživanja ( sumnjivih i spornih ) u iznosu od 300.420.044,80 dinara, korisnicima grejanja koji nisu plaćali svoje obaveze u prethodnim godinama a zbog kojih je Toplana svake nove grejne sezone, svim korisnicima grejanja, već naplatila kroz utvrdjivanje nove više cene grejanja nego što je bilo potrebno ( naplaćivanjem kamata, obezvredjivanja poslovanja, negativne kursne razlike i drugo ).

  Iz napred navedenog, jasno se vidi na koji je način Toplana ostvarila dobit i da bi bilo pogrešno ako bi se prihvatio predlog Toplane za knjiženje dobiti.

  TOPLANA NIS 2              Smatram i predlažem Gradskom veću da zatraži da se utvrdi koji je to procenat fakturisane vrednosti obaveza koju korisnika grejanja nisu platili u 2015.god. i da se tim procentom izračuna deo iznosa od utvrdjene dobiti koji će se proknjižiti za smanjenja gubitka Toplane iz prethodnih godina, a da se ostatkom dobiti umanje fiksni troškovi za sezonu 2016/2017 god. i izračuna nova fiksna cena po Metodologiji.

                     To je potpuno razumljivo jer su dobit stvorili korisnici grejanja pa je i normalnio ( kako je Toplana neprofitabilna institucija )  da se deo vrati korisnicima grejanja čime se ne ugrožavaju права ostalih gradjana Niša, jer se ne koriste sredstva iz budžeta grada koji pune svi gradjani Niša.  Naprimer: Ako su 10% nenaplaćene obaveze korisnika ( takav podatak postoji iz objašnjenja Toplane ), onda bi cca 20 miliona dinara trebalo proknjižiti za smanjenja gubitka Toplane iz prethodnih godina, a za cca 180 miliona dinara umanjiti Maksimalnu visinu prihoda – fiksna iz nove Odluke Toplane ( 719.237.597,69 – 180.000.000,00 = 539.237.597,69 din. : 2,006.146,00 m2 =  268,82 : 12 = 22,40 din/m2 – nova fiksna cena ).

                      U suprotnom, to bi bilo ponovo kažnavanje korisnika grejanja  jer u novom predlogu Toplana nije prihvatili ni utvrdjeni korektivni element KE  = cca – 103 miliona dinara, koji delimično pokazuje da bi trebalo smanjiti fiksne troškove, odnosno fiksnu cenu na koje ukazuje i Metodologija,.

                       Gradsko veće će napraviti grešku ako opet admistrativnim putem donese Rešenje da fiksna cena ostane ista kao u predhodnoj sezoni ( bez razmatranja ), jer je i cena 28,26 din/m2 bila previsoka, a sada i svi pokazatelji ukazuju da bi ta cena trebala da bude dosta niža.

                      Nadam se da će Gradsko veće shvatiti koliko je nepravilnosti učinila korisnicima grejanja kada nisu razmatrali završni račun već su ga jednostavno usvojili.

                        Očekujem odgovor . 


  U Nišu, 29.09.2016.god

  Podnosilac zahteva

  dipl.ing  Momčilo Veljković


  2 Komentari

  2 Comments

  1. Љубомир Костић

   30. септембра 2016. at 07:21

   Као бивши председник надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ морам да похвалим инжењера Вељковића и његов текст. Годинама и деценијама Нишка топлана (не једина у Србији) послује по логици: део испоручене енергије не можемо да наплатимо – узимамо кредит од пословне банке да покријемо тако настале губитке – камата коју плаћамо на узете кредите је нови трошак пословања – пошто су нам због камате порасли трошкови пословања, тражимо од оснивача да нам дозволи повећање цена грејања. Ако се наведеном додају проблеми који постоје у читавом јавном сектору: неодговарајући број и структура радника, различити политикантски утицаји на пословање и слично, долазимо до поражавајуће чињенице да све више корисника тражи искључење са система даљинског грејања. На крају ћемо доћи до тога да грађани масовно откажу даљинско грејање и демонтирају радијаторе из станова, што се догодило, рецимо, у Бугарској. Економске, еколошке и енергетске последице би, у том случају, биле врло велике и крајње непријатне. Систем адаљинског грејања треба поставити на здраве основе кроз мерење и наплаћивање стварно утрошене топлотне енергије и кроз јавно-приватно партнерство или неки сличан начин организовања. Љубомир Костић

  2. Bojan

   30. септембра 2016. at 10:07

   Krajnje je vreme da se niška toplana vrati u okvire zakona. Direktori se menjaju a način rada nikako … Ovakvim načinom rada Toplana ugrožava elektro-energetski sistem Niša

  Odgovori

  Одустани од одговора

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com