• Gradovi

  Iznenađujuće dobar rezultat u poboljšanju poslovne klime

  BEOGRAD – Srbija je ostvarila dobre rezulate, koji su više od očekivanih kada je u pitanju unapređenje poslovne i investicione klime u zemlji, ocenjuje dekan Beogradske bankarske akademije prof. dr Hasan Hanić.

  „Može se reći da je Srbija ostvarila rezultate koji su iznad očekivanih, imajući u vudu celokupne uslove u kojima je privreda protekle godine funkcionisala. Što se tiče tržišta, ambijenta i poslovne i investicione klime tu je postignut izneđuđuće dobar rezultat u smislu napretka koji je Srbija ostvarila prema objektivnim kriterijumima koji se utvrđuju na međunarodnom nivou“, rekao je Hanić Tanjugu.

  On je podsetio da je Srbija znatno unapredila svoju konkurentsku poziciju na tržištu.

  „To ima značajne implikacije i sa stanovišta privlačenja investitora i podsticaja za domaće investitore, a tako povoljan ambijent odražava se i na polje izvoza“, kaže Hanić.

  Što se tiče globalnih pokazatelja, on je istakao BDP, kao i ostvarenu stabilnost na planu cena i deviznog kursa.

  „Došlo je do pada kamatnih stopa, ostvareni su dobri rezultati na planu smanjivanja budžetskog deficita, što je vrlo važno iz ugla povezanosti budžetskog deficita i javnog duga, i stvorene su bitne pretpostavke za bolju konsolidaciju javnog duga koji takođe predstavlja značajan limitirajući faktor daljeg privrednog rasta“, rekao je Hanić.

  Govoreći o problematičnim kreditima, Hanić je kazao da je važno da su stvorena određena institucionalna rešenja, da je donet zakon i usvojena strategija rešavanja problematičnih kredita.

  Usvojen je akcioni plan i u tim dokumentima su identifikovana ključna pitanja koja bi trebalo da obezbede da se taj vrlo važan problem brže rešava, ističe.

  Kako je kazao, i na tom planu je pronađeno dosta dobro rešenje da se ne plaća stopa poreza od 15 odasto na iznos potraživanja.

  To rešenje u domenu poreske politike je podsticajno, međutim vrlo je važno da se stvore pravne pretpstavke i omogući efikasnije funkcionisanje hipoteka i brže rešavanje sudskih sporova, upozorio je on.

  Hanić se osvrnuo i na trogodišnju Fiskalnu strategiju koja je kako kaže, koncipirana tako da predstavlja nastavak već prethodno usvojene orjentacije na planu konsolidacije javnih finansija i urađena je u skladu sa smernicama i politikom i dogovorima koji su postavljeni sa MMF-om.

  „Mislim da je strategija prilično realno postavljena, ali je kao i svaki plan, tri godine dug period, što znači da je izložena određenim rizicima ostvarivanja, a on se odnosi na planirane stope privrednog rasta Srbije koje zavise od opšte ekonomske aktivnosti na širem planu“, rekao je Hanić.

  Hanić ukazuje da je strategija zanovana na principu štednje, za koji se pokazalo da je bio dobra osnova, suprotno mišljenjima ekonomista koji smatraju da orijentacija na potrošnju predstavlja generator razvoja.

  Hanić ističe da je otvaranje poglavlja 32 „dobro za sve nas“ jer će obezbediti bolji i transparentniji uvid u trošenje budžetskih sredstava .

  „To će obezbediti da mi kao građani znamo dobro kako se troše sredstva koja izdvajamo putem poreza za usluge koje nam pruža država i mislim da će sprečiti mnoge moguće zloupotrebe u trošenju budžetskih sredstava, bilo sredstava isključivo iz budžeta, bilo iz sredstava koja se dobijaju po raznim osnovama iz predpristupnih fondova EU, na čemu ovo poglavlje posebno insistira“, rekao je Hanić.

  Povećaće se odgovornost i pri tom obezbediti i interna i eksterna kontrola, naveo je Hanić.

  On je kazao da takođe postoje određeni izazovi na tom planu koji se tiču potrebe da se obezbede odgovarajući kadrovi- revizori, jer ih nema dovoljno.

  Hanić se osvrnuo i na pokušaj prodaje Telekoma, ocenjujući da tražena cena nije bila realna, odnosno da je bila iznad tržišne vrednosti te kompanije.

  Prema njegovim rečima, može se očekivati da će se taj projekat ostvariti u ovoj godini.

  „Uštede, koje se već ostvaruju i koje su vidne, kao i očekivani porast budžetskih prihoda ublažiće problem do kojeg eventualno dolazi u smislu nedostajućih sredstava po osnovu prodaje te kompanije“, smatra Hanić.

  Foto Tanjug, D. Peternek

  Link Izvora

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com