Novosti online

Извршитељима још већа овлашћења

Након незадовољства и примедаба на рад извршитељa који упадају у станове по основу одлуке суда и плене имовину, од 1. јула 2016. године почиње да се примењује нови Закон о извршењу и обезбеђењу, који прописује нова правила и у извршном поступку и даје још већа овлашћења јавним извршитељима. Да ли је ово добро решење за осиромашено друштво какво је наше за „Политику” у интервјуу који у целости објављујемо сутра говори Нела Кубуровић, помоћница министра правде.

Да ли су јавним извршитељима дата превелика овлашћења?

Извршитељи су носиоци јавних овлашћења на које је пренет део надлежности судова у извршном поступку. Искључиво су надлежни да поступају у наплати потраживања у комуналним предметима, док код спровођења извршења у другим ситуацијама, извршитељ поступа на основу одлуке суда и то само уколико се поверилац определио да извршење обави извршитељ. Јавни извршитељ у погледу овлашћења не може да се изједначи са судским извршитељем који је државни службеник и спроводи само поједине радње и то по налогу судије, без овлашћења да доноси било какве одлуке у извршном поступку. Јавни извршитељи, поред спровођења извршења, имају овлашћења и да одлучују у поступку и доносе поједине одлуке, као што то могу и судије.

Шта подразумевате под још већим овлашћењима?

Они ће спроводити сва извршења која су до сада могли да спроводе и суд и извршитељ, изузев оних у породичним споровима и враћању запосленог на рад, за шта ће и даље бити искључиво надлежан суд. У складу са новим законом, суд ће претходно морати да утврди да ли су испуњени услови да се неко извршење спроведе, односно да ли су оправдани захтеви повериоца, а након тога се предмет доставља извршитељу да спроводи принудну наплату. Више неће постојати могућност да поверилац бира да ли хоће да му суд до краја спроведе поступак или ће то бити извршитељ, као што је сада, већ ће у самом предлогу за извршење морати да одреди конкретног извршитеља коме ће суд проследити предмет када утврди да су испуњени сви услови за вођење извршног поступка. Нови закон предвиђа и већу заштиту дужника, јер се као правно средство уводи и жалба, која није била предвиђена у важећем закону. Дужник има већа права уколико извршитељ начини неке пропусте.

Ко може да буде јавни извршитељ?

Мора да буде дипломирани правник са радним искуством и положеним извршитељским испитом. Нови закон проширује услове које морају да испуне кандидати да би били именовани за извршитеља пошто им се шире и овлашћења. Поред извршитељског испита, мора да има положен и правосудни испит, као и завршену почетну обуку. Међу извршитељима има и бивших судија и адвоката. За разлику од судског извршитеља који је државни службеник распоређен на пословима са средњом школом и поступа по налогу судије, јавни извршитељи су дипломирани правници, овлашћени да самостално доносе одлуке у извршном поступку и спроводе извршне радње.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh