• BG

  JABНА ДЕБАТА О ПРОМЕНИ УСТАВА У НОВОМ САДУ И НИШУ

  Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у јавној дебати у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. Јавна дебата одржаће се у:
  Нишу, 13. октобра 2017. године, са почетком у 10:30 часова, Скупштина града Ниша, Николе Пашића 24.
  Тема округлог стола биће „Избор и састав Високог савета судства и Државног већа тужилаца“.
  • Новом Саду, 30. октобра 2017. године, са почетком у 10 часова, Конгресни центар Мастер Новосадског Сајма, адреса Хајдук Вељкова 11.           Тема округлог стола биће „Извори права и питање неуједначене судске праксе“.
  Националном стратегијом реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за поглавље 23 – Правосуђе и основна права идентификована је потреба измене Устава у делу који се односи на утицај законодавне и извршне власти на процес избора и разрешења судија, председника судова, јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као и изборних чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз прецизирање улоге и положаја Правосудне академије, као и успостављање објективних критеријумима вредновања за улазак у правосудни систем, правичних процедура одабира, отворености за све кандидате одговарајућих квалификација и транспарентности целокупног процеса из угла опште јавности. Поред тога, предвиђен је и низ прелазних мера усмерених на јачање независности правосуђа, кроз измене правосудних закона, а у оквиру одредаба Устава Републике Србије.Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године формирала је Рaдну групa за израду анализе измене уставног оквира која је имала задатак да изврши анaлизу постојећих oдрeдaбa Устaвa и прeдлагaњe могућих измена у свeтлу мишљeњa Вeнeциjaнскe кoмисиje и у складу са eврoпским стaндaрдимa у циљу обезбеђивања независности и одговорности правосуђа. Нацрт текста „Правне анализе уставног оквира о правосуђу у Републици Србији“ објављен је на интернет презентацији Министарства правде и садржи и могућа решења за измену Устава.

  Консултативни процес у вези са изменама Устава у делу који се односи на правосуђе започет је 22. маја 2017. године расписивањем јавног позива за достављање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем, од стране организација цивилног друштва. До истека рока, 30. јуна 2017. године 16 организација цивилног друштва/мрежа организација одазвало се позиву и доставило своје предлоге.

  У међувремену је Министарство правде, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, организовало три округла стола 21. јула и 7. септембра у Београду и 26. септембра 2017. године у Крагујевцу и на њима су присуствовали представници организација цивилног друштва које су доставиле своје прилоге и анализе, представници државних органа, међународних организација и амбасада.

  Одржавање јавних дебата представља још један вид укључивања заинтересоване јавности у циљу обезбеђивања широког консултативног процеса измене најзначајнијег правног документа у Републици Србији. Позивамо вас да се одазовете овом позиву и дате свој активни допринос овом процесу.

  Рок за слање пријава за учешће на јавној дебати у Нишу је 10. октобар 2017. године у 14:00, а за учешће на јавној дебати у Новом Саду 26. октобар 2017. године у 14:00 часова .

  Пријаве за учешће на јавној дебати можете послати на е-адресу: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.
  Љ.П.
  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com