Gradovi

Ministarstvo odbrane sprovodi koncept rodne ravnopravnosti

BEOGRAD – Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije prihvatili su koncept rodne ravnopravnosti kao svoje strateško opredeljenje i dosledno ga sprovode već godinama, izjavila je danas direktorka Instituta za strategijska istraživanja MO i rodna savetnica ministra odbrane Jovanka Šaranović.

Ona je kazala da je povećana vidljivosti žena u sistemu odbrane, da su uspostavljena i funkcionišu sva institucionalna tela i mehanizmi rodne ravnopravnosti predviđeni Nacionalnim akcionim planom.

„Povećana je ukupna procentualna zastupljenost žena u sistemu odbrane, naročito u kategoriji profesionalnih vojnih lica – oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici i stvoreni su preduslovi za povećanje njihove zastupljenosti na komandnim i rukovodećim dužnostima“, izjaviala je Šaranović Tanjugu.

Prema njenim rečima, za žene su otvoreni svi oblici školovanja, usavršavanja i obuke u sistemu odbrane – Vojna gimnazija, Vojna akademija, Medicinski fakultet VMA, Komandnoštabno usavršavanje (KŠU), Generalštabno usavršavanje (GŠU) i Visoke studije bezbednosti (VSB).

Takođe, realizovan je veliki broj edukacija zaposlenih u sistemu odbrane o rodnoj ravnopravnosti i povećano je učešće žena u aktivnostima međunarodne saradnje i multinacionalnim operacijama, naglasila je Šaranović.

Pokrenute su, kako kaže, inicijative za izmenu i dopunu postojećih strategijskih i normativnih akata ili izradu novih radi sprečavanja nasilja nad ženama i preduzete su mere za podršku ženama u usklađivanju profesionalne i porodične uloge.

Sprovedene su i uspešne medijske kampanje za veće privlačenje žena u operativni sastav vojske i prijem devojaka na Vojnu akademiju i u Vojnu gimnaziju i organizovana je međunarodna naučna konferencija „Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane-dometi i perspektive“ u oktobru 2015. u okviru naučnog projekta „Rodni aspekt u vojnoj profesiji“.

Šaranović naglašava da su ključni elementi uspeha Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u oblasti rodne ravnopravnosti visok nivo političke volje, otvorenost za međuresornu saradnju i razmenu, saradnja sa civilnim sektorom i unapređenje kapaciteta uz podršku međunarodnih organizacija.

„Pored ostalog, formirana je mreža sertifikovanih instruktora i instruktorki za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koje je obučio Nordijski centar za rod u vojnim operacijama, u okviru regionalnog projekta UNDP/SEESAC“, rekla je ona.

Sprovođenja obuka za različite ciljne grupe u sistemu odbrane i izrađeni Priručnik za obuke iz oblasti rodne ravnopravnosti doprinose podizanju svesti zaposlenih o značaju i potrebi promovisanja ravnopravnosti, zabrani diskriminacije i eliminisanju rodnih stereotipa.

Šaranović navodi da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije učestvuju u izradi Nacrta strategije za rodnu ravnopravnost od 2016. do 2020. godine i Zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, kao i Nacionalnog akcionog plana Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – Žene, mir i bezbednost (2016-2020).

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, takođe, sprovode aktivnosti u skladu sa preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dodala je ona.

Šaranović je dodala da preduzete mere i aktivnosti svedoče o postepenom menjanju diskriminatornih stavova i upućuju na otvaranje mogućnosti da žene sa svojim potencijalima daju doprinos promeni sistema odbrane, a sve u pravcu razvijanja efikasnijih odgovora na različite bezbednosne pretnje i potrebe dečaka i devojčica, žena i muškaraca.

„Smatramo da je potrebno nastaviti sa blagovremenim informisanjem mladih zainteresovanih za vojni poziv, sprovoditi karijerno praćenje, učiniti sistem osetljivim na sve vrste problema koji se javljaju i spremnim za pronalaženje adekvatnih rešenja. Takođe, potrebno je operacionalizovati nadležnosti pojedinih delova sistema i delegirati odgovornosti tamo gde to nije učinjeno“, rekla je Šaranović.

Kako kaže, treba obezebediti sredstva za rodno budžetiranje, unapređivati koordinisano delovanje institucija, negovati aktivan pristup medijima u podizanju svesti vojnog mnenja i sistematično raditi na interiorizaciji vrednosti.

Ona je zaključila da je neophodna odgovorna uloga cele društvene zajednice u promociji vrednosti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Foto Ministarstvo odbrane

Preview

JOVANKA SARANOVIC

JOVANKA SARANOVIC

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh