• Južna Srbija

  Novi protest u Nisu

  Odlaganje sednice Skupštine Grada Niša zabrinjava inicijativu „ Ne  damo  nišk i  aerodr om “.

  Po tvrđenju    niškog    poverenika    SNS    Zvezdana    Milovanovida, ova odluka je doneta na sastanku SNS-a u Beogradu, što ukazuje ne samo na centralizaciju lokalnih procesa odlučivanja, ved i na kompromitovanost te odluke  jer je na nju uticala zainteresovana strana – stranka u vlasti na republičkom nivou koji  očekuje da niški aerodrom dobije na poklon.

  Ipak, u potpunosti podržavamo  deo  s aopš t enja  da u javnosti ima „pojedinaca i raznoraznih interesnih grupa“ koje iznose dezinformacije.

  U interesu javnosti zahtevamo od Skupštine Grada Niša da objavi svoja saznanja koji su to pojedinci i interesne grupe, jer to inicijativa

  „Ne damo niški aerodrom“ od početka želi da utvrdi.

  Do sada smo utvrdili da su pojedinci koji su dezinformisali javnost:

  • Darko  Bulatovic,    trenutni   Gradonačelnik   Niša   –   od   mnogih   izjava   punih dezinformacija,  Bulatovid   je  rekao  da  postoji  ugovorna obaveza prema državi i Ministarstvu odbrane za zemljište preuzeto od Vojske.
  • Inicijativa je objavila  taj ugovor i dokazala da on nema veze sa poklanjanjem niškog aerodroma jer ugovor pokriva i područje kasarne „Bubanjski heroji“ za projekat Novi Niš. Zabrinjava i to što je tom prilikom Gradonačelnik naveo i netačnu godinu potpisivanja ugovora, kao i nepoznavanje lokalnih finansijskih prilika jer je procenio da niški budžet godišnje vredi 4.5 milijardi dinara (što je za tredinu manje od realne vrednosti).
  • Zorana Mihajlovid, ministarka u trenutnoj Vladi Srbije i Aleksandar Vučid, predsednik Srbije u mandatu od 2017-2022, iznosili su u javnost suprotstavljene izjave koje su dodatno zbunile i dezinformisale javnost. Ministarka je u obracanju medijima u Nišu u februaru mesecu govorila o tome da „nije pregovarano o limitiranju putnika“ za niški aerodrom, dok je predsednik Države dao izjavu RTS-u da postoji ograničenje za niški  i  još  dva  aerodroma  u  Srbiji  „na  milion  putnika  u  slededih  12  godina“.
  • Prihvatamo mogucnost da su ova dva različita stava posledica lične neinformisanosti, a ne nužno i namerno dezinformisanje javnosti. Javnost u Nišu je dodatno bila zabrinuta izjavom predsednika da „Nišlije mogu da zadrže aerodrom, ali da ne traže pare“, a još nije utvrđeno u kom svojstvu je on govorio na ovu temu s obzirom na nadležnosti   predsednika  i   Ustavnu  obavezu   da   „Predsednik   izražava  državno jedinstvo R Srbije“, što bi trebalo da pokriva i teritoriju Grada Niša.

  Što se tiče navedenih „interesnih grupa“, izuzetno nam je drago da je Skupština Grada na putu da ispuni zahteve naše inicijative. Upravo je „Ne damo niški aerodrom“ prvi i zahtevao da se po tom pitanju preduzmu sledede mere:

  • Da država  objavi  nepotrebno  skriveni  ugovor  između  francuskog  koncesionara  i Republike Srbije  u  vezi aerodroma Nikola Tesla  u Beogradu kako bi se  otklonila sumnja da je posao poklanjanja aerodroma u Nišu deo ostvarenja privatnog, a ne javnog interesa
  • Da država javno objavi da li postoje zainteresovani koncesionari za aerodrom Niš i kakvi su tačni njihovi zahtevi i planovi, ukoliko postoje
  • Da  grad   Niš   obezbedi   izradu   detaljne   studije   ekonomske   isplativosti   posla poklanjanja niškog aerodroma Republici i da javno predstavi Nišlijama i Nišlijkama podatke o ekonomskim i budžetskim posledicama ovog posla.

  Pozivamo  Skupštinu  Grada  da  u  interesu  javnosti  dopuni  listu  „pojedinaca  i  interesnih grupa“ sa jasnim obrazloženjima kako su data u ovom saopštenju.

  Zbog  svega navedenog mirni protest  građana  se  održava  10.  aprila  od 9 časova  ispred Skupštine grada Niša.

  Radi  bududeg  preciznog,  ali  i  vaspitanijeg  izražavanja  Skupštine  Grada  u  saopštenjima, želimo da pojasnimo da termin „interesne grupe“ može da označava i grupe koje se bore u javnom ili koje se bore protiv javnog interesa.

  Grupe koje se bore u javnom interesu to čine tako što odgovorno i transparentno donose odluke, u skladu sa procedurama, obaveštavajudi javnost o svim dokumentima koje ima u posedu i vodedi dijalog sa građanima.

  Grupe koje rade protiv javnog interesa su grupe koje rade mimo procedura, donose odluke skriveni od javnosti, iza zatvorenih vrata, na tajnim sastancima, skrivajudi dokumentaciju, najčešde u interesu privatnog lica, na štetu javnosti.

  Kakav je način delovanja Skupštine Grada? Kojoj od ove dve grupe vi pripadate?

  Inicijativu   Ne   damo   niški   aerodrom   čine:   Miloš   Boškovic,   Nacionalna   koalicija   za decentralizaciju,  Proaktiv,  Media i Reform Centar,  Udruženi  Pokret slobodnih stanara.

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com