• Ekonomija

  Održana prva Paćino konferencija u Srbiji

  konferencijaFoto: organizatori konferencije

  Konferenciju je u okviru Paćino (Pacinno) projekta organizovao Institut “Mihajlo Pupin”, a pružila je pregled stanja inovativnosti u Jadranskoj regiji, naročito u Srbiji.

  Predstavljeni su problemi i izazovi sa kojima se Srbija sreće na polju podrške preduzetništvu, kao i koraci koje državne institucije preduzimaju u okviru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti.

  Jedinstvena spona istraživača i poslovnog sveta

  „Paćino projekat je jedan od strateških projekata koji se finansira iz programa Evropske unije, IPA Adriatik, a koji ima za glavni cilj podsticaj, širenje i rast inovacija u zemljama Jadranskog regiona koja u jedinstven sistem povezuje akademske i istraživačke institucije, nosioce inovacionih politika i poslovni sektor u cilju razmene iskustva i razvoja saradnje”, rekao je Dejan Paunović, menadžer projekta iz Instituta „Mihajlo Pupin“.


  “Sa jedne strane, Paćino projekat podržava mala i srednja preduzeća, istraživače i preduzetnike, a sa druge strane mi pravimo evidenciju mapiranja istraživačkih inovacija i politika u Jadranskom regionu”, rekao je dr Klaudio Koca (Claudio Cozza) sa Univerziteta u Trstu.

  On je dodao da su urađene analize da bi se razumeli indikatori koji bolje objašnjavaju raskorak u inovacijama u Jadranskoj regiji i da bi se potencijalni problemi prevazišli.

  Paćino ima ključnu ulogu u umrežavanju akademskih i poslovnih institucija sa namerom da stvori mrežu javnih i privatnih istraživačkih institucija u regionu povezanih u platformu i da kroz analizu inovativnih sistema i procesa razvije detaljne inovacione mape za svaku zemlju učesnicu u projektu.

  Ukupna vrednost projekta je više od pet miliona evra, a sprovodi se od novembra 2013. do novembra 2016. godine.

  U projektu ima osam partnera: osim Instituta „Mihajlo Pupin“, u projektu učestvuju i Univerzitet u Trstu (Italija), koji je i koordinator projekta, Ekonomski fakultet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), COBIK Centar (Slovenija), Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci (Hrvatska), Ekonomski fakultet u Podgorici (Crna Gora), Univerzitet u Tirani (Albanija) i Jonski univerzitet (Grčka).

  Link Izvora

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com