Gradovi

Poslanici o oglašavanju i informacionoj bezbednosti

BEOGRAD – Poslanici republičkog parlamenta vodiće danas objedinjenu raspravu o predloženim zakonima o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti.

Predlogom zakona o informacionoj bezbednosti predloženo je obrazovanje Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, kao i Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti kao koordinaciono telo Vlade Srbije.

Njega će činiti predstavnici ministarstava nadležnih za poslove informacionog društva, odbrane, unutrašnjih poslova, spoljnih poslova, pravde, službi bezbednosti, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Generalnog sekretarijata Vlade, Uprave za zajediničke poslove republičkih organa i Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika.

Predlog zakona, pored ostalog, predviđa obaveze i odgovornost operatera inofrmaciono-komunikacionih sistema u slučaju kada su određene aktivnosti u vezi sa tim sistemom poverene trećim licima, kao i obavezu obaveštavanje nadležnih organa o incidentima koji mogu da imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti.

Posebna glava je posvećena kriptobezbednosti i zaštiti od kompritujućeg elektronskog zračenja, pa je propisano da je ministarstvo nadležno za odbranu nadležno za poslove informacione bezbednosti koji se odnose na odobravanje kriptografskih proizvoda, distribuciju kriptomaterijala i zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja.

Predloženi zakon o oglašavanju postavlja, kako se navodi u njegovom obrazloženju, minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu.

Predloženim zakonom se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba li usluga ili da to zahevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njhovo korišhcenje.

Propisano je da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu se prekidati najduže devet minuta po satu, s tim da kupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Propisano je i da je oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je aktom jedinice lokalne samouprave dozvoljeno, a za postavljanje plakata na javnoj površini je potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave.

Za one koji krše odbredbe zakona predviđena je kazna od 300.000 do dva miliona dinara.

Foto Tanjug, M. Đoković/ arhiva

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh