Društvo

ПРАВИ ПОТЕЗ ЗА НАТАЛИТЕТ: ПОВЕЋАН РОДИТЕЉСКИ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 

Скупштина Србије учинила је прави корак ка стварању економских услова који ће омогућити повећање наталитета. Посланици су усвојили Закон о финансијској подршци породици са децом.

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, добиле су жене које су ангажоване ван радног односа, као на пример уговорима о привременим и повременим пословима или уговором о делу. Такође, ово право убудуће ће имати и предузетнице и пољопривреднице.

Важна новина је и значајно, скоро троструко повећање родитељског додатка за прво дете. Уместо досадашњих 38.000 динара, бебе и њихови родитељи убудуће ће као честитку од државе добијати 100.000 динара.

Иначе, за прворођено дете родитељски додатак се исплаћује једнократно, док се за друго (тренутно 153.857 динара), треће (тренутно 276.930 динара) и четврто дете (тренутно 369.236 динара) исплаћује у 24 једнаке рате.

Укупан буџет предвиђен за ову намену 2018. године износиће 8,2 милијарде динара, док је у овој години износио осам милијарди динара.

Законска новина је и да ће право на родитељски додатак имати и страни држављани, ако су стално настањени у Србији, под условом да је дете рођено у нашој земљи. Ово право моћи ће да остваре и очеви, ако су мајке страни држављани.

Прецизирано је да ће право на породиљски додатак, које су до сада имале жене запослене на уговору о раду, бити проширено и на жене које самостално обављају неку делатност, као и оне ангажоване на уговор о делу или на уговор о привремено повременим пословима

Основица за исплату тог додатка зависиће од уплаћених доприноса на основу неке врсте прихода које су имале у последњих 18 месеци. Примена новог закона почеће од 1. јула 2018. године.

Прецизирано је да се право на родитељски додатак не може остварити ако мајка или чланови заједничког домаћинства плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 30 милиона динара, ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству, као и мајка страни држављанин која је исто или слично право остварила у земљи чији је држављанин.

Једна од новина је и паушал, у износу од 5.000 динара, за свако рођено дете, за набавку беби опреме, уведен уместо раније мере повраћаја ПДВ на беби опрему.

Процедура повраћаја ПДВ-а била је компликована, али су упорни родитељи ипак могли да сакупљањем рачуна у периоду од две године можда да наплате и већи износ у односу на новоуведени паушал, али ће родитељима нова законска одредба сигурно олакшати перипетије око сакупљања рачуна и повраћаја ПДВ-а.

Нова решења, према мишљењу надлежних, треба да смање могућност злоупотреба које су се дешавале.

Законом су предвиђене новчане казне од 50.000 до 150.000 динара за послодавца ако изда неистиниту потврду о оствареним приходима подносиоцима захтева за коришћење права из овог закона.

Више новца из државног буџета добијаће и они који примају дечији додатак, као и родитељи деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и деце која остварују додатак за помоћ и негу другог лица, а која не користе услуге смештаја.

Kако стоји у Закону о финансијској подршци породици са децом, дечији додатак за једнородитељске породице и старатеље (други родтељ непознат, преминуо, неспособан за рад, у затвору…) биће увећан за 30 одсто, а за децу са сметњама у развоју, инвалидитетом и корисницима додатка за помоћ следи увећање од 50 одсто.

Уколико су испуњени услови да се додатак увећа по више основа, повећање не може бити веће од 80 одсто.

Усвајањем новог закона смањиће се износ средстава за накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

У Предлогу који је усвојен наводи се да ће бити уведен нови начин обрачуна, који подразумева да се као основ за „утврђивање висине узима основица на који су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање за последњих 18 месеци“ од тренутка одсуства.

До сада је тај временски рок био 12 месеци.

Новина је да ће накнаду за породиљско добити и мајке које су у периоду од 18 месеци пре рађања остваривале приходе, а у моменту рађања детета су незапослене и нису примале накнаду по том основу.

То важи и за мајке коју су обављале самосталну делатност, које су носилац пољопривредног породичног газдинства, које су потписале уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу и ауторском делу.

Законом који је Скупштина усвојила 15. децембра смањиће се и максимални износ надокнаде за породиљско, који је до сада могао да иде до пет просечних плата у Србији. Висина надокнаде може максимално да износи три просечне српске зараде.

Љ.П.

Фото: Љ.П.

(Израду овог медијског садржаја суфинансирала је општина Горњи Милановац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају  ставове органа који је доделио средства)

 

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh