• Južna Srbija

  „Противуставни и противзаконити карактер Предлога Одлуке о уступању нишког аеродрома“

   

      Предлог Решења о уступању нишког аеродрома без накнаде обележиће овај сазив скупштине Града Ниша.

  Предлог Одлука је противан релевантним прописима и то: Закону о јавној својини, Закону о локалној самоуправи, Уредби о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде, као и Статуту Града Ниша.

  Закон о јавној својини не познаје могућност да се на начин како је то предложено у одлуци уступи земљиште без накнаде. У том смислу указује се на Члан 31 („ непокретности се могу отуђити из јавне својине и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање последица елементарних непогода или успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама и у другим случајевима предвиђеним посебним законом.

  Предлог акта, односно акт о отуђењу непокретности мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање разлога из става 1. овог члана.).

  Уредба Владе Србије такође не познаје могућност оваквог бестеретног располагања. У члану 7. Уредбе услови су још ригорознији и у потпуности ограничавају могућност давања земљишта без накнаде само у случају реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, изградња социјалних станова.

  У Члану 9 став 3. Такође су прописани услови отуђења градског грађевинског земљишта без накнаде којих нема у предлогу Одлуке.

  Закључак: Уредба уопште не омогућава отуђење без накнаде на начин како то чини предлагач.

  Закон о локалној самоуправни у члану 20 и Статут града Ниша у члану 21. не познају могућност бестеретног отуђења имовине локалне самоуправе.

  Предлог одлуке споран је и са становишта Закључка Владе РС.

  Тачком 5. Закучка Владе РС, препоручује се да се изврши спецификација обавеза „које би РС евентуално преузела по преносу права својине“. На основу наведеног, извесно се може поставити питање да ли ће обавезе након преузимања аеродрома остати Граду Нишу.

  Питање на које нико од актера не нуди одговор јесте шта ће бити са ЈП Аеродром, шта ће бити са запосленима, шта ће бити са уговорним обавезама, да ли ће уговорне обавезе остати на терет града Ниша. Да ли ће Ниш трпети штетне последице по захтеву за накнаду штете тренутних уговорних страна са Аеродромом а који имају закључене уговоре до 2022.године.

  На крају ова одлука не само што је противправна, она је потпуно контрадикторна самом закључку Министарства. Такође указује се да је предлог одлуке противан Закону о јавној својини и Закону о локалној самопуправи и Уредби Владе РС.

  Оваква одлука биће предмет оцене законитости пред Уставним судом.

  Одборник

  адвокат др Горан Ђорђевић

  Демократска странка Србије

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com