Novosti online

Седми ДИДС о управљању интернетом и безбедности

Годишња конференција о развоју интернета у свету и на доменским просторима Србије – ДИДС 2016 – биће одржана 15. и 16. марта у хотелу „Хајат”.

Овогодишњи слоган „Живимо интернет… Глобално – безбедно – локално” описује три тематска блока. На првом ће се дискутовати ко, где и како управља интернетом на глобалном нивоу и да ли ми можемо да утичемо на будућност глобалне мреже. Други блок је посвећен трендовима у заштити безбедности на интернету.

У трећем делу биће представљени успешни сајтови и портали на националним интернет доменима, међу њима и онлајн издање листа „Политика”.

Првог дана програм се одвија кроз презентације, предавања и панел дискусије, са око двадесетак релевантних саговорника и модератора из земље и света. Другог дана биће одржан Регионални интернет форум (РИФ 2016), који ће да окупи позване представнике националних интернет регистара из југоисточне Европе, као и представнике државних органа, локалних интернет заједница и глобалних интернет организација.

ДИДС се одржава уз подршку ICANN-а (Интернет корпорације за додељене називе и бројеве), водеће организације за управљање интернетом и руковођење његовом глобалном структуром. Организатор скупа је Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС). ДИДС је као и до сада бесплатан за све посетиоце, уз обавезну онлајн регистрацију због ограниченог броја места.

Ужи­во и на сај­ту „По­ли­ти­ке”

Сви ко­ји не мо­гу да по­се­те кон­фе­рен­ци­ју, про­грам ДИДС-а мо­гу да пра­те и пре­ко ин­тер­не­та, на адре­са­ма dids.rs и dids.srb, пре­ко сај­та РНИДС-а и на број­ним сај­то­ви­ма ме­диј­ских по­кро­ви­те­ља, ме­ђу ко­ји­ма је и на­ша ку­ћа (www.po­li­ti­ka.rs/scc/ru­bri­ka/33/Spek­tar).

Ин­тер­нет пре­нос по­чи­ње у 10 и тра­је до 15.30 ча­со­ва, а пи­та­ња за уче­сни­ке мо­гу да се по­ста­вља­ју и пре­ко Тви­те­ра, уз хе­штег #dids2016.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh