• Gradovi

  Utvrđen plan privatizacije za 2016. u Crnoj Gori

  PODGORICA – Savet za privatizaciju i kapitalne projekte na danas održanoj sednici, kojom je predsedavao predsednik Vlade Crne Gore i Saveta Milo Đukanović, utvrdio je Predlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.

  Odluka o planu biće realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi, objavljeno je na sajtu Vlade Crne Gore.

  Kada je reč o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sprovođenje već objavljenih tendera za Institut „dr Simo Milošević“ – Igalo i Novi duvanski kombinat – Podgorica.

  Pripremiće se i sprovesti tenderi za privatizaciju društava: „Montecargo“ AD – Podgorica, Montenegro airlines,AD Podgorica“ Marina Bar AD – Bar“, „Luku Bar“ AD – Bar, HG „Budvanska rivijera“, HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj i „Instituta za crnu metalurgiju“ AD Nikšić.

  Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK „Mediteran“ Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks „Bigovo- Trašte“ Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj – Kamp Neptun, lokalitet predviđen za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline – „Utjeha“ za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks „Valdanos“ Ulcinj, Kasarna „Gornji Klinci“- Herceg Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište „Morinj“ Kotor, Skladište „Dobre vode“ Bar, Skladište „Kopita“ Kolašin, Skladište“Rakite“ Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište „Savin kuk“ Žabljak, Lokalitet „Kabala for“ Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks “Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene“Bjelasica i Komovi“ – Cmiljača, Lokalitet „Buljarica“ – opštine Bar i Budva, Lokalitet „Gornji Ibar“ Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra „Kulturno-istorijske cjeline Virpazar“ i Pošta Crne Gore AD Podgorica.

  Na današnjoj sednici Savet je prihvatio i Informaciju o aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji hotela “As” između HTP “Budvanska rivijera”, Vlade Crne Gore i AD ZAO “Nega tours” Moskva, zaključenog 24.05.2002.godine, te Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” između Vlade Crne Gore i AD ZAO “Nega Tours” zaključenog 24.05.2002.godine i Aneks br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „As“ između Vlade Crne Gore, AD ZAO “Nega tours” i “Montena Invest” LTD. zaključenog 17. februara 2014.godine.

  Nakon razmatranja Informacije, Savet je predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zaštitnicu imovinsko pravnih interesa Crne Gore da, u ime Vlade Crne Gore, u roku od 15 dana pokrene postupak raskida Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” i Aneksa br.1 Ugovora, kao i Ugovora o kupoprodaji hotela.

  U saradnji sa HG “Budvanska rivijera” pokrenuće se i procedura za aktiviranje i naplatu bankarske garancije.

  Savet je predložio Vladi da, u skladu sa Ugovorom o prodaji udijela u „Montenegro defence industry“ d.o.o Podgorica, imenuje revizorsku kuću za nadzor ispunjenja ugovornih obaveza Kupca (Konzorcijuma kompanija „A.T.L. – Atlantic Tećnologies“ Ltd iz Izraela i „CPR-Impex“ iz Republike Srbije).

  Na sednici Saveta doneta je i Odluka o izmeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta „Buljarica“, na teritoriji opština Bar i Budva.

  Foto Tanjug, video/ arhiva, ilustracija

  Link Izvora

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com