Gradovi

V S S usvojio Etički kodeks ponašanja za svoje članove

BEOGRAD – Visoki savet sudstva usvojio je Etički kodeks koji utvrđuje etičke principe i pravila ponašanja kojih su članovi tog najvišeg sudskog organa dužni da se pridržavaju, objavljeno je danas na sajtu VS S.

Osnovni principi kojih članovi VS S moraju da se pridržavaju su nezavisnost, nepristrasnost, stručnost i odgovornost, dostojanstvenost, posvećenost i odanost principinma Etičkog kodeksa, navodi se u tom dokumentu.

Takođe je propisano da je član saveta u vršenju svoje finkcije potčinjen samo Ustavu i zakonu, kao i da je slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava prilikom glasanja za donošenje odluka Saveta.

Inače jedna od dužnosti Saveta je izbor, odnosno predlog za imenovanje sudija, kao i predlog za njihovo razrešenje.

U sastavu VS S su šest sudija, koje su njihove kolege izabrale na neposrednim izborima, kao i članovi po funkciji – ministar pravde, predsednik Vrhovnog kasacionog suda – koji je takođe sudija, predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, predstavnik advokature i profesor pravnog fakulteta.

Kako se navodi u informaciji objavljenoj na sajtu VS S, prilikom donošenja Etickog kodeksa, Savet je imao u vidu međunarodno priznate standarde i principe o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Osnovne principe Ujedinjenih nacija o nezavisnosti pravosuđa, usvojenih od strane Generalne skupštine UN u novembru 1985. godine, kao i preporuku Komiteta ministara za nezavisnost, efikasnost i odgovornost.

Na jučerašnjoj sedinic V S S je takođe usvojio Godišnji izveštaj o svom radu u toku 2015. godine koji će biti dostavljen Skupštini Srbije, kao i Komunikacionu strategiju VS S za period 2016-2018. godine.

Nova Komunikaciona strategija Saveta oslanja usklađena je sa Nacionalnom strategijom za reformu pravosuda za period 2013-2018. i pratećim Akcionim planom, kao i Akcionim planom za Poglavlje 23, navodi VS S.

Komunikacionom strategijom se definišu ciljevi, vrste, načini komunikacija i aktivnosti, kako unutar samog Visokog saveta sudstva, tako i između tog organa i sudova, javnosti i ciljnih grupa.

Cilj ove strategije je kontinuirani rad na stalnom unapređenju transparentnosti i kvalitetnom predstavljanju u javnosti V Š-a i sudova, kako bi se ojačalo poverenje javnosti u sudove, ali i da bi se značajno osnažio rad VŠ i njegova uloga u ostvarivanju i garantovanju nezavisnosti i autonomije sudova i sudija.

Foto Tanjug, Z. Žestić, ilustracija

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh