Gradovi

Ženeva: Srbija unapredila položaj osoba sa invaliditetom

BEOGRAD, ŽENEVA – Komitet za prava osoba sa invaliditetom u Ženevi pohvalio je napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, a direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da će Srbija ostati dosledna u naporima da ispuni međunarodne obaveze i standarde u toj oblasti.

To se navodi u saopštenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava posle dvodnevnog dijaloga koji je delegacija Srbije uspešno završila sa Komitetom za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa primenom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Komitet je pohvalio napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Posebno je istaknuto da je usvajanjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika i Zakona o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča Srbija napravila važan korak u cilju prevencije diskriminacije i stvaranju mogućnosti za lakše ostvarivanje prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici sa ostalim članovima društva.

Šefica delegacije Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava istakla je da je u Srbiji uspostavljen zakonodavni, strateški i institucionalni okvir za zaštitu prava osoba sa invaliditetom.

Paunović je istakla da je za Vladu Republike Srbije posebno značajna saradnja koja je ostvarena sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, nezavisnim državnim organima i lokalnim samoupravama u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.

Ona je navela da Srbija svesna postojećih izazova ostaje dosledna u naporima da ispuni međunarodne obaveze i standarde, naročito u sferi unapređenja ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi, delegacija Srbije je predstavila mere koje su preduzete na usaglašavanju zakona i politika sa odredbama Konvencije, kako se oni sprovode u praksi, dat je pregled ostvarenih rezultata u pogledu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i prikaz uočenih problema i nedostatka u pristupu sprovođenja preuzetih obaveza.

Dijalogu su prisustvovali i predstavnici Zaštitnika građana i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Srbija je istakla posvećenost i napore da zaštiti i osigura puno i jednako uživanje prava i osnovnih sloboda osoba sa invaliditetom i pružila uveravanja Komitetu da će i dalje raditi na unapređenju njihovog položaja i ostvarivanju ciljeva Konvencije za prava OSI.

Paunović je ukazala Komitetu da Inicijalni izveštaj ne sadrži detaljne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji, uz obrazloženje da pored činjenice da je Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Republike Srbije, kao zemlja ugovornica, Republika Srbija nije u mogućnosti da prati primenu Konvencije za prava osoba sa invaliditetom na Kosovu i Metohiji s obzirom da je, na osnovu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, upravljanje Pokrajinom u celosti povereno Privremenoj administrativnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

S tim u vezi, Paunovićeva je pozvala Komitet da zatraži da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji i na taj način kompletira Izveštaj Republike Srbije kao države ugovornice, kao i da je Vlada Republike Srbije spremna da dostavi sve informacije koje poseduje i na taj način doprinese radu Komiteta u vezi sa razmatranjem primene Konvencije za prava osoba sa invaliditetom.

Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol 17. decembra 2007. godine, a ratifikovala 31. jula 2009. godine.

Konvencijom je predviđeno puno i efikasno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo na jednakoj osnovi sa ostalim članovima društva.

Vlada Republike Srbije usvojila je 10. maja 2012. godine Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koji je prosleđen nadležnom ugovornom telu UN, a na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 2. februara 2016. godine usvojeni su Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Foto Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh