• Gradovi

  Зоранин члан 64. Закона о железницама и члан 97. Закона о безбедности у железничком саобраћају

  Има ли одговорности министарке саобраћаја Зоране Михајловић за трагедију на пружном прелазу у Доњем Међурову покушаћемо да представимо  цитирајући законе који уређују ову области и који су донети управо на предлог миљенице америчке амбасаде и његове екселенције Кајла Скота.

  Зорани која је по струци економиста, нимало не смета да годинама води министарства  енергетике, саобраћаја, грађевинарства или инфраструктуре.

  А ево и неких од важних чланова горе наведених закона који би можда требало да наведу министарку да после трагедије у околини Ниша барем понуди оставку.

  Наравно, нико није наиван па да то очекује од Михајловићеве.

  Није Зорана мењала странке и идеологије да би нудила оставке него да би стремила ка вишим функцијама …

   

  Члан 64. ЗАKОН О ЖЕЛЕЗНИЦИ („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018)

  О отварању нових и укидању постојећих путних прелаза на јавној железничкој инфраструктури одлучује Министар, на захтев управљача путне инфраструктуре или заинтересованог привредног друштва или другог правног лица или предузетника, уз претходно прибављено мишљење управљача железничке инфраструктуре.

  Захтев из става 1. овог члана треба да садржи детаљно образложење са саобраћајно-техничком анализом потребе, начина, места и мера за осигурање безбедног саобраћаја, за свако отварање новог и укидање постојећег путног прелаза и мишљење управљача инфраструктуре.

  Образложени захтев из става 1. овог члана може поднети и управљач железничке инфраструктуре уз претходно прибављено мишљење управљача путне инфраструктуре.

  Управљач путне инфраструктуре дужан је да учини доступним све расположиве податке потребне за израду образложења из става 2. овог члана.

  Одлука из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

   

  ЗАКОН о безбедности у железничком саобраћају „Службени гласник РС“, број 41 од 31. маја 2018.

  Услови за укрштање железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе

  Члан 97.

  Услови за укрштање железничке пруге и пута, у погледу места на којем се може извести укрштање и мере за безбедно одвијање саобраћаја на путним прелазима зависе од густине саобраћаја, прегледности железничке пруге, брзине вожње на прузи и путу и од месних услова.

  Укрштање железничке пруге и пута које је између улазних, односно излазних скретница од којих почињу станични колосеци не може бити у истом нивоу.

  За прелазак преко путног прелаза возила које обавља ванредни превоз потребна је сагласност управљача.

  Контактни проводник изнад путног прелаза у нивоу мора бити постављен на висину од најмање 5,5 m, рачунајући од горње ивице шине, с тим што се са обе стране путног прелаза морају поставити заштитне капије за друмска возила чија укупна висина, заједно са теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену висину – на растојању од најмање 8 m од најближе шине мерено по оси пута и на висини од 4,5 m изнад коловоза пута.

  На прописаној удаљености од заштитних капија с једне и друге стране путног прелаза морају се поставити одговарајући знаци забране саобраћаја за друмска возила чија укупна висина, заједно са теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену висину, са назнаком висине заштитне капије ради безбедног одвијања друмског саобраћаја преко путног прелаза.

  Изузетно од одредбе става 4. овог члана, заштитне капије за друмска возила чија укупна висина, заједно са теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену висину могу бити постављене на висини мањој од 4,5 m, али не мањој од 4,2 m изнад коловоза пута, што посебним актом одређује управљач.

  Заштитне капије из става 4. овог члана поставља и одржава управљач.

  Одговарајуће знакове из става 5. овог члана дужни су да постављају и да их одржавају привредни субјекти који се старају о јавним путевима и који их одржавају.

  На подвожњацима чија је доња ивица конструкције изнад коловоза пута постављена на висину мању од највеће дозвољене висине друмског возила, заједно са теретом на њему, морају се поставити заштитне капије и одговарајући знаци забране саобраћаја за друмска возила чија укупна висина, заједно са теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену висину.

  Заштитне капије и одговарајуће знаке забране саобраћаја за друмска возила из ст. 8. и 9. овог члана, дужни су да постављају и да их одржавају привредни субјекти који се старају о јавним путевима и који их одржавају.

  Министар прописује начин укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, место на којем се може извести укрштање и мере за осигурање безбедног саобраћаја.

  Н.П.

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com