• Novosti online

  Glas Zapadne Srbije: Otvoreno pismo Savetu za štampu

  Glas zapadne Srbije

  Uvaženi, uz svo dužno poštovanje članova Upravnog odbora, Vašeg rada i novinarske profesije uopšte, molimo Vas da nam odgovorite na određene dileme, a tiču se izdanja „Ozon Press“ na kojem se nalazi Vaš logo.

  Navedeno izdanje se u proteklih nekoliko dana besplatno deli u svim javnim ustanovama Prijepolja, i na ulicama Prijepolja.

  Na spornom izdanju u samom zaglavlju pored naziva izdanja naveden je logo „Savet za štampu“ i „Local press“ što znači da je isto podržano od navedenih tela, iz kog razloga vas smatramo nadležnim da nam odgovorite na nastale dileme.

  Poznato nam je da su „Čačanske novine“ član „Local press“-a, a time i „Savet-a za štampu“, čime stiču pravo da koriste Vaš logo.

  Nejasno je kako se izdanje „Ozon press“ sa vašim logom našlo u štampi i distribuciji čitaocima, a u kojem se nalaze brojne neistine i optužbe na račun medija „Glasa zapadne Srbije“.

  Obzirom da se navedno izdanje sastoji od dve dvolisnice u kojima su izneti optužujući i omalovžvajući sadržaji protiv medija „Glas zapadne Srbije“ i zaposlenih u istom, prinuđeni smo da protiv odgovornih za izdavanje, štampanje i distribuciju, kao i tela koja su podržala navedeno izdanje podnesemo odgovarajuće tužbe i zatražimo zaštiti pred nadležnim državnim organima

  Detaljnim isčitavanjem i analizom gore navedenog izdanja proistekle su dileme i određena pitanja za koja Vas molimo da nam odgovorite, obzirom da je potpisnik navedenog izdanja Vaš visoki funkcioner, a kako smo već naveli na ovom izdanju se nalazi Vaš logo pa smatramo da ste upoznati sa istim, odnosno da podržavate štampu i distribuciju navedenog izdanja (ukoliko se ne radi o zloupotrebi Vašeg loga), pa da nam u skladu sa tim možete odgovoriti i pojasniti navedene dileme.

  Prvenstveno dileme se odnose na tretman i položaj ovog izdanja u odnosu na odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima (Sl.gl. RS broj 83/14 i 88/15).

  Da li se u ovom izdanju radi o mediju iz člana 29 Zakona, odnosno da li je mediji „Ozon Press otvoreno o svemu“ na kome se nalazi Vaš logo mediji registrovan u skladu sa članom 29 Zakona.

  Ukoliko je navedeno izdanje mediji u skladu sa članom 29 Zakona onda navedeno izdanje nije u skaldu sa članom 34 Zakona odnosno navedeno izdanje ne sadrži osnovne podatake o mediju u obliku impresuma i skraćenog impresuma.

  Dalje ovo izdanje ukoliko je novina ne sadrži kompletan skraćeni impresum na svakoj margini odnosno ne sadrži datum izdanja.

  Navedeno izdanje ne sadrži ni broj izdanja već samo godinu, a ni impresum koji treba da bude celovito i vidno objavljen i jasno odvojen od ostalog sadržaja što je suprotno članu 36 Zakona.

  Ukoliko se radi o novinama, a obzirom da je izdanje propraćeno Vašim logom ovim putem ujedno Vas molimo da nam dostavite prethodni broj ovog izdanja, a sve u skladu sa članom 56 i 69 navedenog Zakona.

  Ukoliko se ne radi o mediju već o publikaciji, a opet navodeći da je Vaš logo na istoj odnosno da podržavate posredno štampanje istog, molimo Vas da nam odgovorite zašto isto po članu 6 Zakona o izdavanju publikacija (Sl.gl. RS 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/04 i 101/05) ne sadrži ime autora, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, broj primeraka publikacije, odgovarajući broj u skladu sa vrstom publikacije i oznaku C sa imenom nosioca autorskog prava i godinom prvog objavljivanja.

  Ako se ne radi ni o publikaciji ni o mediju da li se radi o oglasnoj poruci na koju podsećamo ste i Vi Vašim logom dali pristanak?

  Ukoliko se radi o oglasnoj poruci prema članu 19 Zakona o oglašavanju (Sl.gl. RS 6/16) pristanak odnosno pisanu deklaraciju niste kao koizdavač, a ni izdavač nije pribavio niti zatražio od aktera gotovo 90% objavljenog sadržaja.

  Pa u skladu sa tim molimo da nam pojasnite po kom osnovu je oglasna poruka distribuirana štampanjem i deljenjem na teritorije opštine Prijepolje?

  U nadi da ćete pravilno razmotriti i sagledati dileme za navedeno izdanje, očekujemo pojašnjenje uz pozivanje na navede zakonske odredbe.

  Ukoliko iste izostanu bićemo prinuđeni da zaštitu tražimo pred nadležnim državnim organima.

  Foto: Glas Zapadne Srbije

   

   

   

   

   

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com