• Regioni

  Važni telefoni – Novi Sad

  Važni telefoni – Novi Sad (pozivni 021)

  Železnička stanica Novi Sad tel: 021/ 443 200
  Vatrogasna brigada Novi Sad 021/527-888
  CENTRALA JGSP: 021/48-96-600

  CENTRALA MAS: 021/444-856

  Faks: 021/63-94-326

  Informacije za gradski i prigradski prevoz: 021/527-399

  Informacije za međumesni, međurepublički i međunarodni prevozi: 021/444-022

  Policijska uprava Novi Sad
  Papa Pavla 46,
  telefon: 488 5000

  Nova šalter sala MUP-a ,
  Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode
  (podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)
  telefon: 488 53 98

  Policijska ispostava Stari grad
  Radnička 32
  Telefoni 451 125, 488 5330, 488 5331

  Policijska ispostava Detelinara
  Rumenačka 159
  Telefoni 512 226, 488 5328, 488 5348

  Policijska ispostava Petrovaradin
  Jože Vlahovića 2
  Telefon 432 777

  Policijska ispostava Klisa
  Čenejska 52
  Telefon 419 037

  Policijska ispostava Liman
  Miše Dimitrijevića 74
  Telefon 466 722

  Policijska ispostava Futog
  Vuka Karadžića 2
  Telefon 895 755

  Policijska ispostava stalnog dežurstva i intervencija
  Bulevar Kralja Petra I 11
  Telefon 92

  Policijska ispostava za obezbeđenje
  Pavla Papa 46
  Telefon 488 5115

  Policijska ispostava za bezbednost na železnici
  Bulevar Jaše Tomića 4
  Telefon 425 009

  Saobraćajna policijska ispostava „Istok“
  Šajkaška 34
  Telefon 489 1434

  Saobraćajna policijska ispostava „Zapad“
  Šajkaška 34
  Telefon 489 1433

  Saobraćajna policijska ispostava za put M-22
  Šajkaška 34a
  Telefon 489 1300

  DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

  DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD”
  Služba opšte medicine i Služba za zdravstvenu zaštitu radnika – odeljenje “Jovan Jovanović Zmaj”, kontakt telefoni:  4879-586 ; 4879-594 – vikendom i državnim praznikom od 07.00- 20.00 časova
  Prigradska naselja – Služba opšte medicine:
  Odeljenje “Futog” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
  Odeljenje “Kać” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
  Odeljenje “Kisač” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
  Odeljenje “Kovilj” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
  Odeljenje “Petrovaradin” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
  Dežurstvo Službe za zdravstenu zaštitu dece:
  Objekat “Jovan Jovanović  Zmaj” (Zmaj Ognjena  Vuka 19), kontakt telefon:  66 24 668 – subotom, nedeljom i praznikom od 07.00 – 20.00 časova
  Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radi radnim danom od 07.00-20.00 časova, u svim objektima Doma zdravlja “Novi Sad”.

  Ambulanta  “Jovan Jovanović Zmaj”, kontakt telefon: 4879-419, dežura svake subote od 07.00-20.00 časova
  Objekti Bulevar, Petrovaradin, Kać, Rumenačka, Klisa, Liman, Bistrica, Futog i Jovan Jovanović Zmaj rade svake druge i treće subote u mesecu, od 07.00 -13.30 časova.

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD
  Bulevar patrijarha Pavla 26A,
  381 21 21 00 745

  -Urgentne lekarske ekipe Zavoda  dežuraju 24 sata dnevno, svakog dana u godini a broj telefona je 194

  -Sanitetski transport rezerviše se telefonom na broj: 640 01 24

  APOTEKA NOVI SAD
  Dežurna apoteka (noćno, nedeljno i praznično dežurstvo):
  Apoteka „Bulevar“ – Bulevar Mihajla Pupina br.7

  SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

  DOM ZDRAVLjA „NOVI SAD“
  Novi Sad, Bul. cara Lazara 75
  Direktor: 466-298, 466-299
  Faks: 466-297

  APOTEKARSKA USTANOVA „NOVI SAD“
  Novi Sad, Stevana Hladnog 1
  Direktor: 401-989

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
  Novi Sad, Futoška 121
  Tel: 6624-150; 6613-996; 6614-277
  Faks: 6624-128

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
  Novi Sad, Sime Milutinovića 6
  Tel: 450-016; 454-888; 454-847

  SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD
  Novi Sad, Futoška 68
  Centrala: 547-133
  Direktor: 547-954
  Faks: 547-954

  DISPANZER ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU „SIGNAL“
  Novi Sad, Trg carice Milice 10
  Centrala: 422-699

  INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA
  Novi Sad, Futoška 121
  Centrala: 422-255; 4897-800
  Direktor: 4897-886
  Faks: 661-3989

  ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 9/a
  Tel: 421-669; 424-779
  Faks: 421-669

  PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Tel: 611-003; 420-528

  INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 10
  Centrala: 4880-444
  Direktor: 524-132, 452-487
  Faks: 520-436

  KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 12
  Centrala: 6612-222
  Faks: 526-120

  KLINIČKI CENTAR BOJVODINE
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Centrala: 484-3-484

  INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Tel: 48-05-700
  Faks: 66-22-881

  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Tel: 480-55-00
  Faks: 6613-741

  INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Centrala: 480-51-00
  Direktor: 480-51-01; 480-51-002
  Faks: 527-960

  MEDICINSKI FAKULTET
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Tel: 420-677, 420-678
  Faks: 6624-153

  VOJNO MEDICINSKI CENTAR NOVI SAD
  Petrovaradin, Trg Vladike Nikolaja 5
  Telefon: 431-059, 611-277

  KLINIKE, BOLNICE, ZAVODI, INSTITUT

  ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD
  Futoška 121
  Novi Sad
  Telefon: 021/6613-998, 6614-277
  Faks: 021/624-128

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
  Dr Sime Milutinovića 6
  Novi Sad
  Telefon: 021/450-016, 454-888, 454-847
  Faks: 021/450-016

  ZAVOD ZA REUMATIZAM – NOVI SAD
  Futoška 68
  21112 Novi Sad
  Poštanski fah 37
  Tel/faks: 021/547-133, 547-132, 547-131

  ORGANIZACIONI DEO ZAVODA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU
  Trg Carice Milice br. 10
  Telefon: 422-699

  Ambulanta „Ranžirna“
  Kornelija Stankovića bb
  Telefon: 422-699/193

  Ambulanta „Heroj Pinki“
  Beogradski kej br. 51
  Telefon: 421-177

  Ambulanta „PTT“
  Narodnih heroja br. 2
  Telefon: 420-665

  INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE
  Novi Sad, Futoška br. 121
  Centrala: 021/422-255
  Direktor: 021/622-784
  Faks: 021/613-989
  http://www.izjzv.org.rs

  ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD
  Hajduk Veljkova 9/a
  Direktor: 611-024
  Finansijska služba: 424-811
  Služba propagande: 424-799
  Poslovni sektor: 423-420
  Faks: 421-669

  PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
  Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 1
  Telefon: 021/611-003, 420-528

  KLINIKA ZA DEČJE BOLESTI
  Hajduk Veljkova br. 10
  Novi Sad
  Telefon: 425-200

  KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
  Hajduk Veljkova br. 10
  Novi Sad
  Telefon: 425-200

  KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD
  Hajduk Veljkova 12
  Telefon: 612-222, 526-120
  Faks: 613-362

  KLINIČKI CENTAR VOJVODINE čine sledeće zdravstvene institucije:

  Institut za hirurgiju

  Odeljenje za urgentnu hirurgiju
  Telefon: 612-022, lok. 3304

  Institut za interne bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3406

  Institut za neurologiju
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 5681

  Institut za psihijatriju
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3257

  Institut za radiologiju
  Telefon: 612-022, lok. 3132

  Institut za laboratorijsku medicinu
  Telefon: 612-022, lok. 3170

  Institut za patologiju i histologiju
  Telefon: 612-022, lok. 3313

  Institut za sudsku medicinu
  Telefon: 612-022, lok. 3356

  Klinika za očne bolesti
  Telefon: 612-022, lok. 3192

  Klinika za bolesti uha, grla i nosa
  Telefon: 612-022, lok. 3229, 3140

  Klinika za kožno-venerične bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3291

  Klinika za ginekologiju i akušerstvo
  Telefon: 420-811, lok. 138

  Klinika za medicinsku rehabilitaciju
  Telefon: 612-022

  Klinika za infektivne bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3300

  Poliklinika
  Zakazivanje pregleda
  Telefon: 612-022, lok. 5586
  Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  Sektor za inžinjering i tehničko uslužne poslove
  Sektor za opšte i pravne poslove
  Adresa svih Instituta i Klinika je ista kao i za Klinički centar – Vojvodine, Hajduk Veljkova br. 1-9.

  INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA
  Institutski put br. 4
  21204 Sremska Kamenica
  Direktor: 021/612-682
  Faks: 021/622-059
  Centrala: 021/615-711
  Dežurna služba: 021/615-711, lok. 293

  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA obavlja zdravstvenu delatnost u dva objekta koji se nalaze na adresi Sremska Kamenica, Institutski put 4 i to:
  deo Glavnog objekta koji je zajednički za tri Instituta, telefon: 615-711
  Objekat magnetne rezonance, telefon: 622-803
  Prijemna internistička ambulanta radi pre podne, telefon: 615-711/412

  Na Klinici za operativnu onkologiju Instituta prijeme obavlja dežurni lekar, telefon: 615-711/396

  INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA obavlja svoju delatnost na dve lokacije i to:
  Objekt INSTITUTA koji je zajednički za tri Instituta u Sremskoj Kamenici, Institutski put br. 4, telefon: 021/615-711
  Objekt DISPANZERA – Poliklinička služba u Novom Sadu, ul. Majevička br. 2a, telefon: 021/521-345

  Dežurni telefon naše Ambulante – prijemne službe je 021/615-711, lok. 295.

  SPISAK APOTEKA APOTEKARSKE USTANOVE

  Noćno dežurstvo:

  BULEVAR
  Bulevar M. Pupina 7
  Telefon: 420 – 374

  DR JOVAN TUCAKOV
  Bul. Slobodana Jovanovića 9,
  Telefon: 400 – 969

  DR MILOJE DANILOVIĆ
  Narodnog fronta 72,
  Telefon: 468 – 855

  23. OKTOBAR
  Bul. oslobođenja 21,
  Telefon:

  ESKULAP
  Trg mladenaca 7,
  Telefon: 421 – 730

  HIGIJA
  Njegoševa 16,
  Telefon: 420 – 470

  KLISA
  Sentandrejski put 100,
  Telefon: 414 – 809

  LIMAN
  Narodnog fronta 10,
  Telefon: 459 – 072

  PRVI MAJ
  Jevrejska 40,
  Telefon: 421 – 473

  SAJMIŠTE
  Rumenačka 106,
  Telefon: 443 – 385

  SANITAS
  Futoška 52,
  Telefon: 423 – 418

  ZDRAVLjE
  Temerinska 2,
  Telefon: 422 – 348

  HITNE SLUŽBE
  HITNA POMOĆ………………..194 VATROGASCI……………….193
  VOJNA HITNA POMOĆ……….976 SUP…………………….488-4000
  POLICIJA………………………192 CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE……………985
  VOJNA POLICIJA…………….9860
  BOLNICE
  KLINIČKO BOLNIČKI     CENTAR………………………..484-3-484 DEČIJA BOLNICA……………………488-0-444
  HITNA POMOĆ NOĆNA AMBULANTA…………….529-067 DISPANZER…………………………….422-699
  KLINIKA ZA AKUŠERSTVO I GINEKOLOGIJU…4899-222 INSTITUT U SREMSKOJ KAMENICI…………………4805-100
  DOMOVI ZDRAVLJA I AMBULANTE
  LIMAN…………………….4807-187 BULEVAR M.PUPINA…..457-303
  BISTRICA…………………401-122 HIGIJENSKI ZAVOD…….422-255
  ZMAJ O. VUKA………..8879-400 PASTEROV ZAVOD……..6611-003
  NOĆNA DEŽURSTVA
  DECA……………………… 451-310 ODRASLI…………………..529-067
  DEŽURNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA……………………4879-301 DEŽURNA APOTEKA „BULEVAR“……………….4720-756
  DEŽURNA PEDIJATRIJA……………………………..4879-360
  SOS TELEFONI I SAVETOVALIŠTA
  CRVENI KRST………………622-755 OMLADINA JAZASA…… 454-513
  ZAŠTITA OD NASILJA….452-497 SAVETOVALIŠTE ZA BORBU PROTIV DROGE EMPRONA………………….523-044
  SAVETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU…….421-799 PSIHOLOŠKA POMOĆ SRCE……………….6623-393
  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD……………………….421-166 SIGURNA ŽENSKA KUĆA……………………646-5746
  PTT USLUGE
  TAČNO VREME……………….95 MEĐUNARODNI RAZGOVORI…………901
  BUĐENJE…………………………9811 FIKSNA TELEFONIJA………………………9813
  TELEGRAMI (PRIJEM)………96 MTS INFO…………………………………….064/789
  BROJEVI PRETPLATNIKA..988 TELENOR INFO……………………………….063/9863
  PRIJAVA TELEFONSKIH SMETNJI……………..977 JP PTT………………………………………..0700/100-300
  OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE
  SPORTSKE INFORMACIJE………………………..9812 LOTO I SPORTSKA PROGNOZA………..9844
  METEOROLOŠKI PODACI………………………..9823 TURISTIČKI INFO CENTAR…………………..421-811
  CRKVENI KALENDAR…….9822 KOL CENTAR GRADA NOVOG SADA …………………..0800-021-021
  ŽELEZNIČKA I AUTOBUSKE STANICE
  GLAVNA AUTOBUSKA STANICA………..444-021 ŽELEZNIČKA STANICA………………443-200
  GSP……………………………………………………..489-6600
  JAT AIRWAYS
  INFO………………..0800/111-528 ROBNA SLUŽBA…. 011/601-020
  AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
  ŠLEP SLUŽBA……………….987 TURING CENTAR………..011/9800
  INSTITUCIJE KULTURE
  SRPSKO NARODNO POZORIŠTE…………….451-452 POZORIŠTE MLADIH………………..525-884
  NOVOSADSKO POZORIŠTE – ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ…..525-552 STERIJINO POZORJE……………………….451-273
  KULTURNI CENTAR NOVOG SADA…………528-972 ZMAJEVE DEČIJE IGRE……………..6613-648
  BIOSKOP JADRAN…………..065/4403-454 GRADSKA BIBLIOTEKA………………….525-540
  BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE………………….420-199 GALERIJA MATICE SRPSKE…………….4899-000
  GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI – POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA……520-223 SPOMEN – ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG…………472-9966
  MUZEJ VOJVODINE…..420-566 MUZEJ GRADA NOVOG SADA…………6433-145
  UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE…………….524-991 CENTAR ZA KULTURNU ANIMACIJU………………420-221
  MUZIČKA OMLADINA NOVOG SADA………….452-344 GALERIJA TAPISERIJA ATELJE 61………………6433-588
  EXIT………………………..424-452 CK13……………………..4737-600
  ART KLINIKA…………6611-207 FRANCUSKI KULTURNI CENTAR…………………4722-900
  STUDENTSKI KULTURNI CENTAR…………………6356-744 BRANKOVO KOLO…….881-028
  ISTORIJSKI ARHIV……432-214 KLUB GALERIJA PROMETEJ………………422-245
  JAVNA PREDUZEĆA
  GRADSKA KUĆA……………………..420-066 SKUPŠTINA GRADA…..420-299
  POSLOVNI PROSTOR………………489-0000 STAN………………………….0800-300-330
  VODOVOD I KANALIZACIJA….0800 333-021 ZELENILO………………….4881-633
  ČISTOĆA…………………………………6333-884 TRŽNICA……………………4808-555
  TOPLANA……………………………….420-853 PUT……………………………512-302
  ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA………………….4889-100 ZAVOD ZA URBANIZAM…………….4802-111
  NOVI SAD-GAS……………………………………………6413-135 SPENS…………………………………………4882-222
  INFORMATIKA…..0800 222-021 CIKLONIZACIJA…………………………6412-322
  VETERINARSKA STANICA…………………300-841 PARKING SERVIS……………………….4724-140
  MATIČAR……………………………………………528-430 GERONTOLOŠKI CENTAR…………488-9400
  ELEKTROVOJVODINA……………………….423-888 LISJE…………………………………………..526-181
  INSPEKCIJE
  TRŽIŠNA…………………..423-463 FINANSIJSKA……………456-311
  VETERINARSKA……….456-311 SANITARNA………………456-311
  KOMUNALNA………….6621-600 EKOLOŠKA……………….6621-600
  GRAĐEVINSKA………..6621-600 SAOBRAĆAJNA…………6621-600

   

  Marketing:

  Ako želite da se oglašavate na portalu  novostidana.rs  predlog za saradnju pošaljite na: novostidana.rs@gmail.com  ili se javite na telefone: 064/2450285; 018/244212

  Mogućnost sponzorisanih tekstova, oglasa, malih oglasa, postavljana banera, izrade video ili audio reklame, video zapisa, reklamiranja na našim bilbordima!

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com