• BG

  60 godina međunarodne saradnje u krivičnim stvarima

   

   Neophodno je jačanje kapaciteta sudija, tužilaca, ali i državnih službenika koji se bave pitanjima u vezi sa uzajamnom pravnom pomoći, ali je napredak u ovoj oblasti već primetan. Ovo je bio jedan od zaključaka konferencije “Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima iz perspektive zaštite ljudskih prava”, organizovane 13. maja u Beogradu, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći”. Konferencijom je obeležen završetak dvoipogodišnjeg projekta u okviru kojeg je kroz komponentu o uzajamnoj pravnoj pomoći pružena podrška pravnim stručnjacima iz Srbije prilikom bavljenja pitanjima iz ove važne oblasti međunarodne saradnje Srbije.

  Gordana Janićijević, zamenica Republičkog javnog tužioca, prepoznala je značaj koji dva programa Saveta Evrope – Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku i Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) – imaju za Republičko javno tužilaštvo. „Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima, posebno u kontekstu zaštite ljudskih prava, ključni je preduslov za uspešnu borbu pravosuđa protiv kriminala. Zbog toga je znanje koje su tužioci stekli kroz ove aktivnosti značajno, a obuke prilagođene potrebama tužilaca su značajno ojačale naše kapacitete,” rekla je Janićijević.

  Srbija je ratifikovala 25 konvencija Saveta Evrope koje se bave međunarodnom saradnjom u krivičnim stvarima, uključujući i Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, čiju 60. godišnjicu obeležavamo ove godine. Međutim, odlučnost i sposobnost nacionalnih vlasti da ožive standarde sadržane u ovim dokumentima je od ključnog značaja. Izvanredan nivo saradnje postignut u okviru ovog programa svedoči o tome da su pravosudni i tužilački organi u Srbiji svesni postojećih nedostataka, ali što je još važnije, posvećeni su radu na unapređenju svojih kapaciteta“, rekao je Sergej Dikman, koordinator programa u okviru Odeljenja za primenu ljudskih prava na nacionalnom nivou, Saveta Evrope.

   Šefica političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nora Hajrinen, čestitala je tužiocima i zamenicima tužilaca na završetku HELP kursa o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. „Vladavina prava je od vitalnog značaja za zaštitu prava građana i zato Evropska unija podržava Srbiju u procesu reforme pravosuđa. EU izdvaja 200 miliona evra godišnje za podršku naporima Srbije na putu pristupanja Evropskoj uniji i iako su reforme skupe, one su ključne za poboljšanje kvaliteta života građana Srbije“, zaključila je Hajrinen.

  U poslednje tri godine, kroz zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ i projekat u okviru njega, “Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći”, Savet Evrope je sarađivao sa Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom na kreiranju i sprovođenju HELP kursa na daljinu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i na jačanju kapaciteta tužilaca u vezi sa temama koje se odnose na međunarodnu pravnu pomoć. 15 tužilačkih pripravnika i 53 tužilaca ili zamenika tužilaca je završilo kurs prilagođen pravnom poretku Srbije i potrebama tužilaca u Srbiji.

  D.K.

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com