Južna Srbija

Lokalni antikorupcijski forum Niš: ODGOVORNOST ZA NEPRAVILNO POTROŠENU PETINU GRADSKOG BUDŽETA

Zorica Miladinovic

Lokalni antikorupcijski forum u Nišu (LAF) poziva nadležne državne organe da reaguju u okviru svojih ovlašćenja povodom niza nepravilnosti u planiranju, prihodovanju i trošenju budžeta grada Niša za 2014. godinu koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI).

LAF Niš je izveštaj DRI o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Niša za 2014. godinu, koji je objavljen krajem decembra 2015., kao i svoju informaciju o tome, dostavio Policijskoj upravi Niš, Osnovnom javnom tužilaštvu, Gradskom javnom pravobranilaštvu i Budžetskoj inspekciji grada Niša. Ovakve informacije predstavljaju saznanje na osnovu kojeg ti državni organi mogu da postupaju ukoliko ocene da za to ima osnova.

Budžet je najvažniji godišnji akt lokalne samouprave, a regularno i odgovorno planiranje, prikupljanje i trošenje budžetskih sredstava predstavlja najviši javni interes. Nepravilnosti u trošenju budžetskog novca otvaraju prostor za sumnju u različite vidove koruptivnog ponašanja organa javne vlasti, a štetu od takvog postupanja neopravdano trpe građani.
Prema podacima DRI, Grad Niš je nepravilno, odnosno protivno zakonima i drugim propisima, potrošio „najmanje“ 1.606.319.000 dinara, od ukupno 8.820.486.000 dinara, koliko je iznosio usvojeni budžet za 2014. godinu, što predstavlja petinu tog budžeta. Ova, nepravilno potrošena suma predstavlja i šestinu revidiranog budžeta za tu godinu koji je iznosio 9.688.451.000 dinara.

DRI je pored ostalog utvrdila da je nepravilno ili po „osnovu koji nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima“ za plate, funkcionerske dodatke i naknade, kao i za doprinose za takva primanja, zaposlenima i funkcionerima u gradskoj upravi iz gradskog budžeta isplaćeno ukupno 121.271.000 dinara.
U okviru te sume za nezakonite funkcionerske dodatke stalno zaposlenih funkcionera u Skupštini grada, kabinetu gradonačelnika i Gradskom veću, kao i za doprinose po tom osnovu, isplaćeno je 6.713.000 dinara.

Za naknade funkcionera koji nisu na stalnom radu u Skupštini grada i Gradskom veću nepravilno je isplaćeno 4.026.000 dinara. Funkcionerima koji nisu na stalnom radu u ovim gradskim organima isplaćene su i naknade po „osnovu koji nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima“ u iznosu od 7.553.000 dinara.

Po osnovu koji nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima isplaćene su i plate i doprinosi u ukupnom iznosu od 45.341.000 dinara. Ovakve plate i doprinose primali su pomoćnici gradonačelnika, sekretar i zamenik sekretara Gradskog veća, 32 pomoćnika načelnika gradskih uprava, kao i predsednici Saveta za ljudska i manjinska prava i Saveta za gradjanske inicijative.

Bez pravno valjanog osnova za isplatu finansirane su službene dnevnice ili godišnje nagrade, ali i troškovi 49. Filmskih susreta, u iznosu od 2.925.000 dinara, ili „troškovi prevoza na posao i sa posla“ u Sportskom centru Čair u iznosu od 1.095.000 dinara.

Poreski obveznici „izdvojili“ su 36.147.000 dinara za nepravilno uvećane plate zaposlenih u javnom sektoru, među kojima su i pojedini službenici Gradskog javnog pravobranilaštva i Zaštitnika građana, što izaziva posebnu zabrinutost. Još 19.259.000 dinara izdvojeno je za obavljanje privremenih i povremenih poslova u gradskoj upravi koji su trajali duže od zakonom dozvoljenih 120 dana.
DRI je konstatovala da Grad Niš ima 289 zaposlenih na neodredjeno vreme više od dozvoljenog broja.

Ovaj samostalni i nezavisni državni organ ustanovio je takođe da je iz budžeta grada Niša nenamenski potrošeno „najmanje“ 96.283.000 dinara, koje su uplatila različita ministarstva kako bi se sanirale štete od poplava ili uklonili bespravno podignuti objekti, zaštitila životna sredina i realizovali kulturni projekti.

Utvrdio je da je „bez validne dokumentacije“ za različite potrebe Skupštine grada, kabineta gradonačelnika, gradskih uprava i javnih ustanova isplaćeno 235.666.000 dinara.

Ukupno 110.831.000 dinara budžetskog novca isplaćeno je bez javnog konkursa ili postupka javnih nabavki, od čega najviše Direkciji za izgradnju grada (78.392.000 dinara).

Različiti propusti utvrdjeni su i u isplati, evidentiranju ili iskazivanju sredstava koja su izdvojena za potrebe arheološkog nalazišta Medijana, zgrade Narodnog pozorista, Kardiohirurgije Kliničkog centra Niš, Slobodne zone „Jug“, javnog preduzeća „Pčelica“, Parking servisa, Sportskog centra Čair, Sigurne kuće, Gradske stambene agencije, projekta „1700 godina Milanskog edikta“ i tako dalje.

DRI je takođe ustanovila da se u konsolidovanom bilansu stanja u budžetu (budžetskom „završnom računu“) ne nalazi deo gradske imovine, među kojom neke zemljišne parcele, 42 stana, kao i „zgrade i gradjevinski objekti čija vrednost u postupku revizije nije mogla biti utvrdjena“.
U budžetu pored ostalog nisu evidentirani prihodi od različitih donacija u iznosu od 21.027.000 dinara, kao ni rashodi po osnovu projekata u iznosu od 25.903.000 dinara.

Grad Niš je u celosti ili delimično „nepravilno iskazao“ suficit, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, kao i deficit iz predhodnog perioda, zaključeno je u izveštaju.

 

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh