Gradovi

Paunović:Strategija važna za bolju zaštitu i veća prava žena

BEOGRAD – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je danas da je usvajanje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost od izuzetne važnosti za bolju zaštitu i unapređenje prava žena.

Strategijom, koja se odnosi na period od 2016. do 2020. godine, kao i Akcionim planom za njeno sprovođenje, Srbija potvrđuje rešenost i uspostavlja kontinuitet na putu reformi koje će obezbediti pun obim poštovanja i primene međunarodnih standarda u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, istakla je Paunović.

Paunović, kako je navedeno u saopštenju, ističe da Nova strategija i Akcioni plan predviđaju veće ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje većeg uključivanja u politički život, kao i postavljanje na rukovodeća mesta u organima vlasti na lokalnom i republičkom nivou, kako bi se dovele u ravnopravan položaj sa muškarcima.

Posebna pažnja usmerena je na žene koje su u viskom riziku od višestruke diskriminacije, a to su Romkinje, žene na selu i žene sa invaliditetom.

Strategijom je predviđeno zajedničko učešće institucija na nacionalnom i lokalnom nivou uz aktivno učešće organizacija civilnog društva u osnaživanju žena u cilju smanjenja rizika od diskriminacije i poboljšanja statistike u korist žena.

U vezi sa pitanjem nasilja nad ženama od posebnog značaja je uklađivanje Porodičnog i Krivičnog zakona, koje nam je prioritet u narednom periodu, čime će biti omogućen efikasan sistem zaštite žrtava nasilja u porodici i blagovremeno i efikasno sankcionisanje nasilnika, kao i veće kazne za počinioce nasilja, podvukla je

Paunović.

Ovom Strategijom, kako je navedeno u saopštenju, uvažene su i preporuke Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena (CEDOW), čime je država pokazala posvećenost u ispunjavanju obaveza predviđenih ratifikovanjem Konvencije za eliminisanje diskriminacije žena, a koje se odnose na zaštitu položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Paunović je ukazala da se od 139 prihvaćenih preporuka Saveta UN za ljudska prava, iz drugog ciklusa Univezalnog periodičnog pregleda, kroz koji je Srbija prošla, 10 preporuka se odnosi na rodnu ravnopravnost, a 15 preporuka na sprečavanje nasilja u porodici.

Ona podseća da Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao i Komitet UN za ljudska prava, ukazuju na potrebu jačanja nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, eliminisanje rodno zasnovane diskriminacije i otklanjanje nasilja u porodici.

Ova dva komiteta pozvala su Srbiju da sprovede sveobuhvatne reforme radi ukidanja odredbi i praksi koje podržavaju rodno zasnovanu diskriminaciju, kao i da sprovede posebne mere za povećanje zastupljenosti žena u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i u procesima odlučivanja.

Foto Tanjug, O. Toskić/ arhiva

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh