Gradovi

Predlog autentičnog tumačenja odredbi o podeli akcija

BEOGRAD – Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo uputio je u skupštinsku proceduru predlog autentičnog tumačenja Zakona o javnom informisanju i medijima, kako bi se razrešile nedoumice u načinu prenošenja vlasništva nad akcijama izdavača, koji je u celini ili pretežnom delu u javnoj svojini.

U predlogu se kaže da odredbe člana 142. treba razumeti tako da, u postupku prenosa kapitala izdavača medija zaposlenima bez naknade, zaposleni ostvaruju pravo na prenos kapitala za koji nije objavljen javni poziv za prodaju, odnosno kapitala koji nije prodat, na način da se to izvrši u celosti, bez ograničenja koji se odnosi na ukupnu nominalnu vrednost za svaku punu godinu radnog staža u radnom odnosu, ali najviše za 35 godina provedenih u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Važeći pravni propisi koji se odnose na prenos kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija predviđaju da zaposleni imaju pravo na prenos besplatnih akcija za svaku punu godinu provedenu u radnom odnosu kod tog izdavača medija, te da se pravo na prenos besplatnih akcija može ostvariti najviše za 35 godina provedenih u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Predlog je podnela poslanica SNS Aleksandra Tomić, a u njemu se ukazuje da postoje nedoumice oko toga šta se smatra adekvatnom primenom odredbi ovog zakona koje se odnose na prenos kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, a samim tim i nedoumice u načinu prenošenja vlasništva nad akcijama izdavača koji je u celini ili pretežnom delu u javnoj svojini.

Te nedoumice su, kako se navodi, izazvale i preko 10 konkretnih spornih prenosa vlasništva u praksi, među kojima je i slučaj Regionalne RTV Vranje, gde je došlo i do pokretanja upravnog spora.

Objašnjava se i da se u praksi postavila dilema da li u slučajevima kada dolazi do obustave postupka prodaje kapitala medija, kapital koji se prenosi zaposlenima predstavlja celokupan kapital medija bez nominalnih ograničenja regulisanih odredbama Zakona o privatizaciji, kako na takvu primenu sugeriše član 142. Zakona o javnom informisanju i medijima i propisuju važeći pravni propisi Srbije koji se odnose na prenos kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija.

Iz toga, kaze se dalje, proizlazi da je intencija zakonodavca bila i da u ovom slučaju napravi izuzetak od primene pravila propisanog Zakonom o privatizaciji kao propisa kojim je uređen uslov i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.

Odbor je predložio da se autentično tumačenje donese po hitnom postupku da bi se sprečile štetne posledice do kojih mogu da dovedu nedoumice u primeni navedenih odredbi.

Foto Tanjug/O.Toskić, arhiva

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh