Gradovi

Srbija će nastojati da otvori što veći broj poglavlja

BEOGRAD – Srbija će u 2016. godini nastojati da otvori što veći broj poglavlja, a cilj joj je da do kraja 2018. godine bude potpuno spremna da preuzme obaveze iz članstva EU, kako bi početkom narednog budžetskog perioda Unije postala i članica.

To piše u izveštaju o pregovorima o pristupanju Srbije Uniji tokom predsedavanja Luksemburga, koji je Vlada Srbije poslala republičkom parlamentu, gde je navedeno i da je otvaranje poglavlja 23 i 24 predviđeno tokom 2016. godine, a da će Srbija tokom godine nastojati da otvori veći broj poglavlja, među kojima su poglavlja 5, 13, 20, 25 i 26.

U izveštaju se podseća da su u procesu pregovora o pristupanju do sada održana dva sastanka Međuvladine konferencije o pristupanju Srbije EU – prvi u januaru 2014. godine, čime su formalno počeli pregovori o pristupanju, i drugi 14. decembra 2015. godine kada su otvorena poglavlja 32 i 35.

U izveštaju se konstatuje i da se proces skrininga za pregovaračka poglavlja, koji je realizovan u skladu sa dinamikom koji je predvidela Evropska komisija, može u celini oceniti kao veoma uspešan i da je Srbija, prema ocenama te komisije, pokazala dobru pripremljenost za tu fazu pregovora.

Kaže se i da su izveštaji sa skrininga usvojeni na radnim telizma Saveza za 14 poglavlja, a da su za osam usvojeni sa preporukama da se pregovori u poglavljima otvore bez merila – reč je o poglavljima 2 (sloboda kretanja radnika), 5 ( javne nabavke), 20 (preduzetništvo i industrijska politika), 13 (ribarstvo), 25 (nauka i istraživanje), 26 (obrazovanje i kultura), 32 (finansijski nadzor) i 35 (ostala pitanja).

U izveštaju je objašnjeno da je za ta poglavlja, po utvrđenoj proceduri, predsedavajuća država Saveta EU uputila pismo u kome poziva Srbiju da preda pregovaračku poziciju, a da je jedini izuzetak poglavlje 35, kroz koji se prati primena sporazuma koji su postignuti u okviru dijaloga o procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, za koje Srbija neće predavati pregovaračku poziciju.

Istaknuto je da Srbija otvaranje tog poglavlja vidi kao novu priliku da EU i državama članicama predstavi svoj doprinos na putu postepene noramlizacije života na Kosovu i Metohiji, verujući da je puna normalizacija odnosa dostižan i zajednički cilj svih zainteresovanih strana.

„U procesu dijaloga o normalizaciji Srbija je stabilan partner i nastavlja da štiti svoje legitimne nacionalne interese. Pitanje baštine, statusa i imovine SPC i uspostavljanje Zajednice srpskih opština u njenom punom kapacitetu predstavljaće apsolutni prioritet“, napomenuto je u izveštaju.

Izveštaji za preostala poglavlja – 1 (slobodno kretanje robe), 3 (pravo psolovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 15 (energetika), 23 (pravosuđe i osnovna prava), 24 (pravda, slbooda i bezbednost), usvojeni su sa preporukom da se pristupi izradi pregovaračke pozicije i otvaranju poglavlja, pošto se ispune postavljena merila.

Foto Tanjug/O. Toskić, ilustracija

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh