Analize I Kolumne

У Деспотовцу се учи руски језик

Генерације становника Србије, рођене четрдесетих, педесетих, па и шездесетих година прошлог века, су, у великој мери, у школи училе руски језик.

Пре Другог светског рата, у тадашњим гимназијама, ђаци су обавезно учили немачки и француски језик. После ослобођења, нове комунистичке власти узор виде у Совјетском Савезу и, у новоуспостављеним осмогодишњим (прво седмогодишњим) основним школама, уводе учење страних језика – руског, немачког, француског и енглеског. Сви ученици од петог разреда основне школе уче један од поменутих језика. Акценат је, свакако, стављен на руски језик. Ученици би касније, у средњој школи и на вишим и високим школама, настављали да уче страни језик који су учили у основној школи.

Развојем школства и формирањем стручног кадра, све више се учи енглески језик као страни језик. У последњих петнаестак година, постало је уобичајено да се у српским основним школама, од првог разреда, учи енглески језик. Од петог разреда основне школе, обавезно се учи још један страни језик, по избору – француски, немачки, руски, а, све чешће, и италијански или шпански.

У односу на старије генерације, број ученика који уче руски језик се значајно смањио. Апсолутно је превладао енглески језик, а руски се нашао у конкуренцији других страних језика које могу учити ђаци у основним и средњим школама у Србији.

 

Једна од средина у којој се руски језик изучава у великој мери и у којој се изучавању руског језика посвећује значајна пажња, јесте Деспотовац.

У Општини Деспотовац постоји пет основних школа: „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу, „Стеван Немања“ у Стењевцу, „Стеван Синђелић“ у Великом Поповићу, „Вук Караџић“ у Ресавици и „Ђура Јакшић“ у Плажану. Поменуте школе имају издвојена одељења у околним селима за ученике до четвртог разреда, а од петог разреда, сви ученици похађају наставу у седишту школе.

 

О учењу руског језика у Основној школи „Стеван Синђелић“ у Великом Поповићу, разговарали смо с Данијелом Нешићем, професором физичког васпитања, директором Школе од 2017. године.

„У Великом Поповићу, школа је основана 1882. године. Пре педесетак година, Школу је похађало око петсто ученика. Када сам се ја запослио, 2003. године, било је 375 ђака. Сада имамо 139 ученика у матичној школи и у пет издвојених одељења, од првог до осмог разреда. Предшколска група такође постоји, али није у саставу Школе.“

„Сви ученици, од првог разреда, уче енглески језик. Од петог разреда, поред енглеског, сви ученици, њих 63, уче и руски језик. На жалост, ученици немају избора – поред наставника енглеског језика, имамо само једног наставника страног језика, и то руског.“

„У школској библиотеци, имамо нешто књига на руском језику.“

 

Наставник кога помиње директор школе у Великом Поповићу је Слађана Тодоровић, наставник руског језика. С наставницом Слађаном разговарамо у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Плажану.

„Предајем руски језик од 1989. године, све време у Плажану, а од одласка колегинице у пензију, и у Великом Поповићу.“

„Некада је укупан број ученика био већи, па је било и више ученика који уче руски језик. У школи у Плажану сви ученици уче енглески као први страни језик, а од петог разреда, сви ученици уче руски као други страни језик. Овде имам укупно 39 ученика.“

Да ли постоји заинтересованост за учење руског језика у Деспотовцу међу ђацима и шире?

„У школама у Плажану и у Великом Поповићу, сви ученици уче руски језик јер немају других могућности. У школи у Деспотовцу, постоји могућност избора, али је јасно да постоји заинтересованост за учење руског језика.“

Да ли располажете одговарајућим условима за извођење наставе руског језика? Шта би требало учинити да услови буду бољи?

„У школи у Великом Поповићу има, у библиотеци, нешто литературе на руском језику, а у школи у Плажану нимало. То би требало поправити.“

„За квалитетније учење руског језика би много значило када би се направили за то специјализовани кабинети у школама.“

Каква је будућност изучавања руског језика у Деспотовцу?

„Заинтересованости за изучавање руског језика у Деспотовцу има, и поред сталног смањивања броја деце школског узраста. Међутим, треба да знате да сам ја остала као једини наставник руског језика у целој општини с одговарајућом стручном спремом.“

„У Деспотовац сам дошла ради запослења и овде остала више од тридесет година. У мом родном Власотинцу, у школама се руски језик више не учи. Тако нешто би могло да се деси и у Деспотовцу.“

 

У Деспотовцу смо упознали још једног наставника руског језика, Светлану Стојановић. Госпођа Светлана је садашње презиме добила удајом, а раније се звала Светлана Александровна Конопељчева. И да нам није саопштила своје девојачко презиме, препознали бисмо да се ради о Рускињи; црте лица, стас, фризура – види се, права Московљанка.

„Рођена сам у Калуги, али сам дуго живела у Москви.“, каже наставница Светлана, „Завршила сам права и радила у Московској полицији.“

„Преко интернета сам упознала свог садашњег супруга и дошла у село Двориште 2009. године. Имам двојицу синова. (Старији је, у ствари, из првог мужевљевог брака, али ми сматрамо да је наш.) Супруг и ја имамо фарму коза и задовољна сам животом у Србији.“

Откуд у настави руског језика?

„Желим да помогнем овдашњој средини да одржи традицију учења руског језика јер видим да за тим има и потребе и заинтересованости. Студирам на Тамбовском универзитету и бићу дипломирани професор руског језика, као страног језика.“

„Руском језику подучавам ученике од петог до осмог разреда Основне школе ,Деспот Стефан Високи` у Деспотовцу. Овде ђаци имају избора – могу да уче француски или руски језик као други страни језик. За руски се определило 74 ђака, што је нешто мање од половине укупног броја.“

„Мој млађи син похађа основну школу у Стењевцу и нема избора – тамо се једино учи немачки језик као други страни језик. Лако је мом сину, који је од мене и супруга већ лепо научио руски језик. Како је другој деци, која би можда учила руски, али не могу?“

„Оно што могу да најавим, а што је врло позитивно, јесте отварање кабинета за руски језик у основној школи у Деспотовцу, у којој радим. У томе нам помаже Државни универзитет ,Гаврил Романович Державин` из града Тамбов у Русији.“

 

До Основне школе „Вук Караџић“ у Ресавици нисмо, овом приликом, стигли, али знамо да се и тамо руски изучава као други страни језик, о чему нас је телефоном детаљно известила Мирјана Марсенић, која изводи наставу руског.

„Ја сам наставник разредне наставе, да кажем јасно – учитељица. Пре две године, колега наставник руског језика се вратио у свој родни крај, у једно село између Власотинца и Црне Траве, јер је нашао посао у струци, тако да смо остали без наставника руског језика. Пошто сам у исто време и сама остала без часова, услед смањења броја ученика, прихватила сам да држим наставу руског језика.“, каже учитељица Мирјана; а пружа и додатна објашњења: „Руски језик сам учила током свог школовања и увек сам волела да говорим и да читам на руском, тако да ми нови посао није пао тешко. Тако ћу радити још четири године, па одлазим у пензију.“.

Колико ученика учи руски језик у Школи у Ресавици, у којим разредима и да ли ученици имају могућност избора?

„У Ресавици, сви ученици уче као први страни језик енглески језик, а од петог разреда, сви ученици уче руски језик као други страни језик. Могућности избора нема; разумете и сами да нема довољно стручног кадра који би држао наставу различитих страних језика.“

„Руски језик у Ресавици учи укупно 75 ђака.“

 

Наставе руског језика, међутим, нема у Техничкој школи у Деспотовцу. Једино се, на свршетку школске године, организује разредни испит за ученике који је требало да похађају наставу руског језика. Када говоримо о томе, треба напоменути да се у овој школи образују будући туристички техничари, који обавезно уче два страна језика и којима је познавање страних језика врло битно. Део ових ученика нема могућности да похађа наставу другог страног језика који су учили у основној школи, ако је то био руски језик.

 

Мислимо да би локална заједница требало више пажње да посвети настави страних језика у деспотовачким школама, па и настави руског језика.

Прво о чему треба водити рачуна је да се одржи и унапреди квалитет наставног кадра који предаје руски језик. Руски језик у Деспотовцу предаје наставница руског језика с преко тридесет година радног искуства, Рускиња која тек стиче одговарајућу стручну спрему на универзитету и учитељица којој се ближи пензија и која предаје руски језик јер нема више довољно посла у својој основној струци.

Ово троје наставника подучава укупно 251 ученика овдашњих основних школа. Читаоци ће се сложити, не ради се о малом броју ученика.

Професора руског језика с високим образовањем, у Деспотовцу, за сада, нема.

Ученици у једној од деспотовачких основних школа немају могућност да уче руски језик, а ученици у три основне школе немају другог избора, већ морају да уче руски језик као други страни језик. Само у једној од основних школа, ученици могу да изаберу да уче руски језик као други страни језик. Исти ти ученици, када упишу средњу школу у Деспотовцу, не могу да похађају наставу руског језика јер се таква настава не организује.

Као корак у правом смеру, може се истаћи најављено формирање кабинета за учење руског језика у основној школи у Деспотовцу.

Штета би била да деца у Деспотовцу и околини остану без прилике да се упознају с руским језиком и културом на квалитетан начин.

 

Деспотовац, мај 2022. године

 

Љубомир Костић

У финансирању израде и објављивања овог текста је учествовала Општина Деспотовац, а у оквиру медијског пројекта „Прошлост, садашњост и будућност Руса у Деспотовцу“. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh