Novosti online

У железари сви чекају 1. април

СМЕДЕРЕВО – Ако је судити по предвиђањима Независног синдиката металаца у „Железари Смедерево”, држава ће са кинеском ХБИС групом купопродајни уговор за челичану потписати уочи избора, тачније око 20. априла. Одмах потом требало би да уследи формирање нове кинеске фирме у Србији, а процес преузимања запослених из железаре почео би од 1. јула. Ово је, наводно, динамика коју су репрезентативним синдикатима железаре предочили представници државе у Надзорном одбору.

Камараш: ХПК унапредио железару
Железара је први пут продата америчком „Ју-Ес стилу” из стечаја за 23 милиона долара, а сада почетна цена износи скоро 46 милиона евра. Тада је тржиште било у много бољој ситуацији него данас, али…– Не треба заборавити чињеницу да је „Ју-Ес стил” железару купио када је она била на издисају, а сада је продајемо када се у њој одвија производња, каже Камараш. Упитан да ли је то допринос ХПК, одговорио је потврдно.На питање шта ХПК очекује од продаје железаре каже:– Имаћемо велику сатисфакцију након продаје јер ћемо тиме испунити обећање које смо дали српској влади. Ако нови власник одлучи да и убудуће користи наше услуге, задовољство ће бити још веће, казао је Камараш.

– Ми се прибојавамо дисконтинуитета пословања који може довести до тога да запослени изгубе минули рад и друге бенефите из колективног уговора, а можда је највећа бојазан да ће Кинези узети само погоне завршне производње – топлу и хладну ваљаоницу и Беле лимове у Шапцу. Борићемо се против тога да се у фабрици ради само прерада производа који би се допремали из Кине, јер то аутоматски значи да овде неће бити посла за све раднике, каже за „Политику” Милета Гујаничић, лидер Независног синдиката металаца у српској челичани, додајући да Кинези немају рачуницу да оданде вуку сировине да би производили челик у Смедереву, за ионако презасићено светско тржиште, због чега се и у самој Кини отпуштају радници у железарама.

Петер Камараш, први човек ХПК тима који руководи смедеревском железаром за наш лист каже да на бројним састанцима са потенцијалним купцем из Кине, није било речи о фокусирању само на финалну производњу, те да је уверен да ће железара радити у пуном капацитету.

– ХБИС тачно зна који је њихов интерес и план. То што су спремни да инвестирају, само је потврда да фабрика има одличну будућност, у шта смо премијер и ја веровали од самог почетка. Морате имати на уму да данас нико није луд да улаже толики новац, без детаљног плана како ће повратити уложено и остварити профит у будућности, каже Камараш за „Политику”.

Независни синдикат металаца потенцира да не постоје писане уговорне обавезе будућег купца, те да продаја није транспарентна. На изборној скупштини овај синдикат поделио је чланству комплетан материјал у коме се до најситнијих детаља описују разговори вођени око будуће продаје фабрике. О томе су, кажу, обавестили и премијера Вучића, али одговор још нису добили.

У јавном позиву за учешће у јавном надметању ради продаје имовине железаре, објављеном на сајту Министарства привреде, наведено је да предмет продаје представљају непокретности – земљиште и објекти, покретна имовина, залихе, удео у капиталу и нематеријална имовина. Истина, детаљан опис имовине која се нуди на продају дат је у продајној документацији коју могу да откупе заинтересовани купци уз потписивање Уговора о чувању поверљивих података. Тек након тога, заинтересована лица моћи ће да приступе тзв. виртуелној соби са подацима. У продајној документацији, поред осталог, налази се „програм о продаји имовине”, као и „нацрт купопродајног уговора за одређену имовину ’Железаре Смедерево’”.

Пристигле пријаве биће отворене 1. априла у подне. Како „Политика” незванично сазнаје, на тендер се неће јавити само ХБИС из Кине, већ, наводно, и амерички „Есмарк” који је у финишу трке за управљање железаром изгубио „битку” од ХПК. Потврду о томе „Политика” још чека од Џејмса Бушара, коме смо питање упутили и мејлом. Постоји шанса да се сада јаве и друге компаније које су прошле године нудиле своје услуге за управљање и саветовање у српској челичани, сматра наш извор.

Оно што додатно замућује слику о продаји смедеревске фабрике, свакако је дозвола од Европске уније, о којој је говорио и сам премијер. На питање шта конкретно ЕУ треба да одобри Србији у приватизацији сопствене челичане, Петер Камараш каже да то морамо питати владу.

Србија сама у процесу придруживања ЕУ нема довољно снаге и утицаја на Европску комисију која треба да да сагласност на пословну трансакцију железаре, како не би касније била предмет царинских баријера, антимонополске комисије ЕУ, односно кршења Споразума о придруживању, те би са Кинезима имала знатно бољу преговарачку позицију и моћ, наводи Независни синдикат металаца у материјалу достављеном „Политици”, тврдећи да су им те информације дали представници КПМГ на званичном састанку.

Шта би се догодило ако ЕУ не би дала „зелено светло”, нико не зна прецизно. Једино је премијер Вучић рекао недавно у Смедереву да ћемо бити у озбиљном проблему, ако изостане та подршка.

– Кинези хоће да приватизују железару и желим да верујем да ЕУ рачуна на Србију и да ће нам по том питању помоћи. Нама треба само њихова дозвола и ништа више, не требају нам њихове паре, само да кинески произвођач може да ради у Србији и да може да продаје челик на европском тржишту, рекао је тада Вучић.

Нај­ве­ћа ки­не­ска че­ли­ча­на уки­да 50.000 рад­них ме­ста

ПЕКИНГ – Је­дан од нај­ве­ћих ки­не­ских про­из­во­ђа­ча че­ли­ка „Ву­хан ај­рон енд стил”, пре­ма на­ја­ви ди­рек­то­ра те ком­па­ни­је, пла­ни­ра да уки­не до 50.000 рад­них ме­ста, јер зе­мља на­сто­ји да сма­њи пре­ка­па­ци­ра­ност про­из­вод­ње због успо­ра­ва­ња дру­ге нај­ве­ће при­вре­де у све­ту. „Сек­тор за че­лик у на­шој ком­па­ни­ји тре­нут­но има 80.000 за­по­сле­них, али мо­же да за­др­жи са­мо 30.000 њих”, из­ја­вио је Ма Гу­о­ћанг, ди­рек­тор „Ву­ха­на”, на мар­ги­на­ма На­ци­о­нал­ног на­род­ног кон­гре­са, из­ве­шта­ва аген­ци­ја Франс прес.

Ова из­ја­ва ди­рек­то­ра „Ву­ха­на”, ко­ји је у др­жав­ном вла­сни­штву, нај­бо­ље илу­стру­је иза­зо­ве с ко­ји­ма се су­о­ча­ва Пе­кинг на­сто­је­ћи да тран­сфор­ми­ше при­вре­ду, а да исто­вре­ме­но из­бег­не со­ци­јал­не не­ми­ре, ко­ји су ана­те­ма за др­жав­но ру­ко­вод­ство, оце­њу­је фран­цу­ска аген­ци­ја. „Ве­ро­ват­но ће 40.000 до 50.000 љу­ди мо­ра­ти да по­тра­жи дру­ге пу­те­ве убу­ду­ће”, ре­као је Ма. Тан­југ

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh