Gradovi

Usvojen set zakona iz oblasti životne sredine

BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas set zakona iz oblasti životne sredine, čime je završena peta vanredna sednica u ovoj godini.

Poslanici su usvojili izmene Zakona o zaštiti životne sredine, kojima je, pored ostalog, predviđeno formiranje Zelenog fonda, kao budžetskog fonda.

Usvojene su i izmene Zakona o upravljanju otpadom, koje za cilj imaju da, pored ostalog, doprinesu razvoju privrede, obezbeđivanju kontinuiteta u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja upravljanja otpadom, uključujući i upravljanje posebnim tokovima otpada, kao i uspostavljanju osnova cirkularne, odnosno zelene ekonomije.

Njima će se obezbediti kontinuitet u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole za period od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole, što će doprineti razvoju privrede i sprečavanju nastanka velikih troškova koje bi privredni subjekti imali usled obustave rada ovih postrojenja u periodu od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole (zakonski rok od 240 dana).

Izmenama Zakona o zaštiti prirode, koje su takođe usvojene, se pored ostalog utvrđuje nadležnost Ministarstva za davanje saglasnosti na sektorske planove i programe korišćenja prirodnih resursa u zaštićenim područjima i području ekološke mreže.

Po prvi put se u zakonodavsto uvodi pojam „geoparka“, kao područja jasno definisane površine u okviru koje se štite, čuvaju, prezentuju i promovišu objekti geonasleđa.

Predviđeno je i da Ministarstvo obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I, II i III kategorije na internet stranici Ministarstva, kao i da čuvar zaštitćenog područja dobija status službenog lica.

Cilj usvojenih izmena Zakona o stočarstvu je zaustavljanje daljeg pada stočarske proizvodnje, a zakon uvodi bitnu novinu u sektor ribarstva – uvođenje sertifikata o ulovu, kao i graničnu veterinarsku inspekciju.

Propisani su uslovi kontrole kvaliteta proizvoda životinjskog porekla, što će omogućiti donošenje pravilnika koji opisuje kvalitet u skladu sa Europ klasifikacijom.

Proizvođači time dobijaju praktičnu korist, jer se prilikom kupovine njihovih proizvoda uvodi obaveza klasiranja, na način kakav se primenjuje i u drugim zemljama.

Ratifikovani su amandmani na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala.

Foto Tanjug/O.Toskić, arhiva

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh